Themasessie Architectuur bij Toezicht en Inspecties

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NORA Gebruikersdag 29 mei 2018
Ronde 2 (14.45-15.45 uur)
Alle rondes
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Deze sessie is onderdeel van de Presentaties, impressie en vervolgstappen van NORA Gebruikersdag 29 mei 2018 gepubliceerd. De middag wordt om 13.00 uur centraal afgetrapt, daarna zijn er drie rondes met themasessies. Alle sessies vinden plaats bij CBS Den Haag, zonder aanmelding en geldig identiteitsbewijs kun je dit gebouw helaas niet binnen. Aanmelding per sessie, uiterlijk donderdag 24 mei 2018 15.00 uur.


Bijeenkomst op dinsdag 29 mei 2018, locatie: CBS, Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag.
Doel: Kennismaken en inventarisatie van behoeften voor een Architectuurcommunity Toezicht
Doelgroep: Iedereen die zich bezighoudt met architectuur binnen een organisatie(-onderdeel) met als taak toezicht, inspectie en/of handhaving.
Contactpersoon: Marieke Vos
Aanmelden: marieke.vos@ictu.nl.

Presentatie en vervolgstappen sessie Architectuur bij Toezicht en Inspecties gepubliceerd


De presentatie, een impressie van de bijeenkomst en de vervolgstappen zijn toegevoegd aan de themasessie Architectuur bij Toezicht en Inspecties die op 29 mei is gehouden op de NORA Gebruikersdag.

Presentatie, impressie en vervolgstappen

Foto van aanwezigen tijdens de sessie, zij zitten rond een vergadertafel met daarop vlaggetjes van de NORA Gebruikersdag. De aanwezigen zijn onherkenbaar gemaakt in verband met hun privacy
foto van de sessie, gemaakt door Sjoerd van der Hucht fotografie

We hebben een goede eerste bijeenkomst gehad, waarbij wel bleek dat een uurtje veel te weinig is om elkaar te leren kennen en alles over tafel te laten komen waar eigenlijk behoefte aan is. Allereerst heb ik (marieke.vos@ictu.nl, Gebruiker:M.M.Vos) verteld hoe we vanuit NORA werken en welke stappen ik wil maken richting een architectuurcommunity Toezicht en Inspectie:

  • Stap 1: de juiste mensen vinden
  • Stap 2: inventarisatie behoeften
  • Stap 3: advies + plan van aanpak vervolg
  • Stap 4: acceptatie en uitvoer plan
Foto van Marieke Vos, die tijdens de sessie reacties vanuit de zaal op een whiteboard schrijft.
foto van de sessie, gemaakt door Sjoerd van der Hucht fotografie

Ik streef er naar om in de NORA Gebruikersraad van 29 november een advies en plan van aanpak te hebben liggen, waarbij ik ruim daarvoor al een concept gedeeld wil hebben met zoveel mogelijk mensen uit de potentiële community. Om tot dat plan te komen wil ik de komende maanden gesprekken voeren met mensen uit de verschillende organisaties. Weet je nog iemand die ik zeker even moet spreken, stel me dan even voor via LinkedIn of laat het me per mail of telefonisch (0629099131) weten.

In de presentatie (PDF, 834 kB) staan twee sheets met vragen waar we niet aan toe gekomen zijn in de sessie: inhoudelijke onderwerpen en afrondende vragen (sheet 17 en 18). Die vragen neem ik mee in de vervolggesprekken. De reacties op de twee onderwerpen er voor (sheets 15 en 16) heb ik inmiddels verwerkt en laat ik terug komen.

Oorspronkelijke agenda

In deze sessie willen we er samen achter komen of er behoefte is aan een Architectuurcommunity Toezicht en als dat zo is waar we dan precies behoefte aan hebben. Op basis van deze sessie en de contacten met genodigden in de voorbereiding maken we vanuit NORA Beheer een advies voor een vervolgtraject.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kiezen we twee of drie werkvormen die het denken in overeenkomsten stimuleren, uitnodigen om de eigen behoefte kenbaar te maken en aan te geven of we ons herkennen in die van andere deelnemers.