Toelating Zorginstellingen (Tzi)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Toelating Zorginstellingen (Tzi)
Inhoud: Zorginstellingen die op basis van de zorgverzekeringswet of de AWBZ voor een vergoeding in aanmerking komen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: CIBG


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Zorginstellingen die op basis van de zorgverzekeringswet of de AWBZ voor een vergoeding in aanmerking komen

Beschrijving

Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of AWBZ voor vergoeding in aanmerking komt.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet toelating zorginstellingen (WTZi)