Wijziging Afgeleide Principe 19 (van Perspectief afnemer naar Perspectief gebruiker) geïmplementeerd

Uit NORA Online
Wijziging Afgeleide Principe 19 geïmplementeerd
Ga naar: navigatie, zoeken
"Relatie Afgeleid principe 19, realiseert Basisprincipes 1, 3, 5 en 10"

Wijziging Afgeleide Principe 19 (van Perspectief afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. naar Perspectief gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem) geïmplementeerd

woensdag 28 juni 2017 - AP 19 van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is op 28 juni gewijzigd in het kader van Afgeleide Principes Revisited. Het betreft de implementatie van het Request for Change AP19 (PDF, 35 kB) dat in de NORA Gebruikersraad van 17 januari 2017 is goedgekeurd. U vindt de nieuwste versie op de pagina Perspectief gebruiker, de oude versie blijft altijd terug te lezen via de link http://noraonline.nl/index.php?title=Perspectief_afnemer&oldid=21499 of via het tabblad Geschiedenis.

Wat is er gewijzigd?

Het hele principe is geactualiseerd, van titel en stelling tot rationale, implicaties en voorbeelden. In het bijzonder is de term 'afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.' vervangen door 'gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem' en wordt het belang van betrokkenheid van de gebruikers gedurende de hele life cycle van de dienst benadrukt.

Verder is het principe nu actief geformuleerd, zijn de implicaties beter uitgewerkt en zijn er nieuwe voorbeelden toegevoegd. Het vernieuwde principe helpt bij het realiseren van vier basisprincipes: BP1:Proactief, BP3:Toegankelijk, BP5:Gebundeld en BP10:Ontvankelijk.

Waarom deze wijziging?

De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Community gaf dit principe de hoogste prioriteit in de actualisatieslag Afgeleide Principes Revisited. In een eerste workshop zijn negen pijnpunten benoemd (PDF, 808 kB), waaronder de term 'afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.' en de passieve formulering die het te makkelijk maakte achterover te leunen wanneer de dienst eenmaal was opgezet. Perspectief 'gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem' zet de mens centraal die met de dienst moet kunnen werken, of dat nu een burger, een ondernemer of een ambtenaar is.

Wat betekent dit voor mijn praktijk?

De principes zoals die op noraonline staan zijn altijd de actueel geldende versie. Dat betekent dat ze als 'Pas toe of leg uit' richtlijn gelden voor de hele publieke sector: iedereen moet er rekening mee houden bij het maken van nieuwe (project-)architecturen en het (door-)ontwikkelen van voorzieningen. Maar ook bij het beheren en actualiseren van bestaande domein- of enterprise architecturen.

Natuurlijk is het logisch dat het even kan duren tot u de nieuwste versie kunt meenemen in projecten en documentatie die al (bijna) klaar is op het moment dat NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur een wijziging implementeert. Probeer echter wel direct te kijken wat de impact voor het project of de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. zou zijn: misschien kunt u zonder al te veel inspanning meerwaarde behalen.

Als u vragen heeft of advies kunt gebruiken bij het bepalen van de impact in uw eigen praktijk dan mag u altijd contact opnemen met nora@ictu.nl.

Waarom houdt AP19 het zelfde nummer?

De wijzigingen van AP19 zijn geen inhoudelijke koerswijziging, maar een actualisatie en verduidelijking. De essentie van het principe blijft hetzelfde: een goede digitale dienst kun je alleen ontwerpen in interactie met de mensen die haar gaan gebruiken, of het nu een klantcontactfunctie is of een service van de ene overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. naar de ander.

Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.