XML

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: XML
ID: XML
Type: Standaard
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:XML
Opmaaktaal voor gestructureerde gegevens


Extensible Markup Language (XML) is een standaard voor de syntaxis van formele markuptalen. Hiermee kunnen gestructureerde gegevens worden gerepresenteerd in de vorm van tekst, die zowel door mensen als machines leesbaar is. XML wordt gebruikt voor de ontwikkeling van domein- en toepassingsspecifieke markuptalen.


  • Nut: Met XML kunnen gestructureerde gegevens worden gerepresenteerd in de vorm van tekst, die zowel door mensen als machines leesbaar is. XML wordt gebruikt voor de ontwikkeling van domein- en toepassingsspecifieke markuptalen.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: Voor het presenteren en ontsluiten van gestructureerde gegevens
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: sectoroverstijgend berichtenverkeer

Meer informatie

Wordt gebruikt in

Serviceregister Digikoppeling, Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW)

Gerelateerd

XBRL, XMI 2.x, ODF, SOAP

Realiseert

Lijst Open Standaarden - Aanbevolen