Gebruik standaard oplossingen

Uit NORA Online
Versie door Ericbrouwer (overleg | bijdragen) op 24 mei 2023 om 13:01 (AP06 is vervangend oor NAP08)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022. 
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP06
StellingDe dienst maakt gebruik van standaard oplossingen
RationaleDit principe is er op gericht dat afnemers de overheid in haar dienstverlening zo veel mogelijk zullen ervaren als één organisatie. Dit vraagt om standaardisatie en uniformiteit in dienstverlening en ondersteunende processen. Organisaties hoeven minder zelf te ontwikkelen en het rendement van oplossingen neemt toe.
Implicaties
 • De voor de dienst relevante standaardoplossingen zijn geïnventariseerd voor gebieden zoals:
  • identificatie
  • authenticatie
  • autorisatie
  • onweerlegbaarheid
  • encryptie
  • semantiek
  • toegankelijkheid
  • presentatie en vormgeving
 • Oplossingen zijn op geschiktheid beoordeeld. Bij geschiktheid zijn ze opgenomen in de opzet van de dienst
VoorbeeldenStandaardoplossingen kunnen overheidsbreed zijn, of sectorspecifiek. Uiteraard moet steeds worden beoordeeld of de kwaliteit van de oplossing voldoet. Is vertrouwelijkheid van informatie gewaarborgd? Voldoet de oplossing aan vereisten zoals webrichtlijnen? Treedt er geen concurrentievervalsing op?
 • Sectorale voorzieningen:
  • het Landelijke Schakelpunt (LSP) in de zorg
  • de Gemeenschappelijke e-Voorziening SUWI (GeVS) voor de SUWIketen
  • het Leerlingdossier in het onderwijs
 • Geo-informatie: overheidsorganisaties maken voor kennisgeving van voorgenomen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening gebruik van de Staatscourant en het bijbehorende Informatie Publicatie Model. Ruimtelijkeplannen.nl wordt gebruikt om abonnees te attenderen op alle nieuwe (ontwerp-) bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen die online geplaatst zijn. Marktpartijen kunnen deze informatie ook gebruiken, bijvoorbeeld voor een eigen attenderingsservice (nieuweplannen.nl).
 • Particuliere voorzieningen: deze kunnen in een aantal gevallen worden beschouwd als de facto standaard: het bekendste voorbeeld is wel Google voor het zoeken op internet. Een minder bekend voorbeeld is Populator. Dit is een particuliere dienst die geanonimiseerde populatiegevens (overheidsinformatie) aggregeert (en dus hergebruikt). De Populator wordt door het ministerie van VROM (en ketenpartners) gebruikt in een webapplicatie voor calamiteiten.
 • ClusterStandaard oplossingen
  ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
  ArchitectuurdomeinBerichten en Gegevens
  ToepassingsgebiedGeneriek
  RelatieToelichtingAP 7 (Gebruik de landelijke bouwstenen) en 8 (Gebruik open standaarden) zijn specifieke invullingen van dit principe: zij schrijven het gebruik van respectievelijk de landelijke bouwstenen uit de basisinfrastructuur e-overheid en open standaarden voor.
  Status actualiteitActueel
  Prioriteit revisit0
  Laag binnen vijflaagsmodel2, 3, 4, 5

  Relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunten
  Gebruik standaard oplossingenHeeft bron
  Gebruik standaard oplossingenIs gerelateerd aan
  Gebruik standaard oplossingenIs vervangen door
  Gebruik standaard oplossingenRealiseert

  Afgeleide relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunt
  Standaardiseer waar mogelijk (Architectuurprincipe)Is gerelateerd aanGebruik standaard oplossingen
  Gebruik standaard oplossingen - API (Uitwerking)RealiseertGebruik standaard oplossingen

  NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

  Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022.  "Relatie Afgeleid principe 6, realiseert Basisprincipe 4"

  Zie de lijsten met Standaarden en Bouwstenen en voorzieningen