Beheer en doorontwikkeling NORA

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Governance NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur

Eigenaar en NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de eigenaar van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en heeft het beheer van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur belegd bij de Stichting ICTU. Hiertoe is een team van deskundigen bijeengebracht dat opereert onder de naam NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer. ICTU faciliteert een efficiënte werking van de architectencommunity en zorgt voor publicatie van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur middels de NORA-wiki. Jaarlijks wordt een plan voor beheer en ontwikkeling opgesteld.

Het beheer is opgezet conform de richtlijnen van het Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden (BOMOS), en omvat dus zowel het faciliteren van het dagelijks beheer als een proces voor doorontwikkeling. Het beheer valt onder een nationale governancestructuur (zie afbeelding hiernaast).

Brede community

Veel kennis over projecten en voorzieningen is beschikbaar bij de gemeenschap van overheidsarchitecten van de ministeries, manifestgroeppartijen, gemeenten, provincies en waterschappen. Deze community moet actief gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren die ondersteunend en/of verdiepend is t.o.v. de afspraken die worden gemaakt in de Gebruikersraad c.q. de Regieraad. Daarvoor wordt er naast online (wiki) contacten ook geïnvesteerd in bijeenkomsten. De thema’s die in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur zijn uitgewerkt op basis van gestolde kennis en ervaring uit de praktijk, worden actueel gehouden via zogenaamde thema-communities, zoals voor Informatiebeveiliging, Archivering en Zaakgericht Werken. In de praktijk overlappen deze communities elkaar en vormen zij samen met de betrokkenen bij de NORA-dochters één gemeenschap van professionals die voor hun werk te maken hebben met architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. in de publieke sector.

NORA-wiki

Alle afspraken en kennis uit en over de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur worden gepubliceerd via deze wiki. Losstaande publicaties met nieuwe inzichten zullen dus niet meer voorkomen. In het verleden was dat wel zo, maar al deze oude publicaties zijn inmiddels inhoudelijk opgenomen in de wiki en als bronnen toegevoegd. NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer vervult drie rollen voor de wiki:

  1. User management en ondersteuning gebruikers
  2. Content management op structuur en consistentie
  3. Checken, accepteren en uitvoeren van (inhoudelijke) wijzigingen uit de community

Governance

De Regieraad Interconnectiviteit van de NCDO stelt jaarlijks de inhoud van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur vast en ziet toe op het beheer en de doorontwikkeling van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. De NORA Gebruikersraad adviseert de Regieraad over gewenste wijzigingen en uitbreidingen van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en over de projectmatige invulling daarvan. De Gebruikersraad beoordeelt daartoe wijzigingsvoorstellen en legt die ter vaststelling voor aan de Regieraad. De Gebruikersraad ziet er op toe dat wijzigingen juist en tijdig worden doorgevoerd in de wiki, door NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur beheer dan wel door expertgroepen die belast zijn met een bepaald thema of vraagstuk.

De NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste gebruikers van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, vertegenwoordigers vanuit de Manifestgroep, de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur dochters en het bureau Forum Standaardisatie. De Gebruikersraad is niet strikt afgebakend, maar staat -conform de uitgangspunten van BOMOS- open voor vertegenwoordigers uit alle bestuurlijke lagen van de overheid, de publieke sector, leveranciers en andere stakeholders.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen