115
U

Eigenschap:Toelichting bij opname lijst Forum Standaardisatie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelForum Standaardisatie
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


  • Eigenschap:Toelichting bij opname lijst Forum Standaardisatie

Pagina's die de eigenschap "Toelichting bij opname lijst Forum Standaardisatie" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
AES +De AES standaard is kosteloos te verkrijgen bij het NIST. De ISO/IEC 10116 is niet kosteloos en kan alleen via een bestelprocedure verkregen worden.  +
AES +De AES standaard is kosteloos te verkrijgen bij het NIST. De ISO/IEC 10116 is niet kosteloos en kan alleen via een bestelprocedure verkregen worden.  +
ASN.1 +Het toepassingsgebied van ASN.1 is in principe breder dan alleen de beschrijving van X.509 certificaten. Maar voor een van de toepassingsgebieden, de berichtenuitwisseling via internet en telecom operators, is ASN.1 inmiddels achterhaald. Hiervoor is tegenwoordig TCP/IP de gangbare standaard, aangevuld met bijvoorbeeld IPsec.<br /> November 2016 is besloten om de versie van deze standaard te wijzigen naar de 2015 versie. Voorheen stond nog de versie uit 2008 (ISO/IEC 8824-1:2008) op de aanbevolen lijst  +
ASN.1 +Het toepassingsgebied van ASN.1 is in principe breder dan alleen de beschrijving van X.509 certificaten. Maar voor een van de toepassingsgebieden, de berichtenuitwisseling via internet en telecom operators, is ASN.1 inmiddels achterhaald. Hiervoor is tegenwoordig TCP/IP de gangbare standaard, aangevuld met bijvoorbeeld IPsec.<br /> November 2016 is besloten om de versie van deze standaard te wijzigen naar de 2015 versie. Voorheen stond nog de versie uit 2008 (ISO/IEC 8824-1:2008) op de aanbevolen lijst  +
Ades Baseline Profiles +De Europese regelgeving (Besluit 2011/130/EU, Verordening 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad, en het Uitvoeringsbesluit 2015/2016 van de Europese Commissie) verplicht een ontvanger al om documenten digitaal getekend volgens de AdES Baseline Profiles te accepteren.<br /> <br /> Opname van AdES Baseline Profiles op de ‘pas toe of leg uit’ lijst verplicht verzenders omAdES Baseline Profiles te gebruiken als zij documenten voorzien van een geavanceerde of gekwalificeerde digitale handtekening.<br /> <br /> In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebied van deze standaard Ades Baseline Profiles aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 24 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.  +
Ades Baseline Profiles +De Europese regelgeving (Besluit 2011/130/EU, Verordening 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad, en het Uitvoeringsbesluit 2015/2016 van de Europese Commissie) verplicht een ontvanger al om documenten digitaal getekend volgens de AdES Baseline Profiles te accepteren.<br /> <br /> Opname van AdES Baseline Profiles op de ‘pas toe of leg uit’ lijst verplicht verzenders omAdES Baseline Profiles te gebruiken als zij documenten voorzien van een geavanceerde of gekwalificeerde digitale handtekening.<br /> <br /> In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebied van deze standaard Ades Baseline Profiles aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 24 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.  +
Aquo-standaard +De Aquo-standaard is een set van verschillende deelstandaarden. Ten opzichte van de eerdere versie van de standaard, versie 2008, is Aquo-objecten een nieuwe toevoeging. De andere twee toepassingen zijn vervangen met een nieuwste versie.<br />  <br /> Zie de tabel hieronder voor de exacte vervangingen:<br />  <br /> Versie 2008<br /> Versie 2015<br /> IMWA 2008<br /> IMWA 2015-2<br />  <br /> IMWA Metingen<br />  <br /> IMWA Waterveiligheid<br /> UM Aquo 2009<br /> UM Aquo KRW, Normen en Waterwet<br /> Aquo domeintabellen<br /> Aquo domeintabellen<br /> Aquo Lex v7<br /> Aquo Lex<br />  <br /> Aquo-objecten  +
Aquo-standaard +De Aquo-standaard is een set van verschillende deelstandaarden. Ten opzichte van de eerdere versie van de standaard, versie 2008, is Aquo-objecten een nieuwe toevoeging. De andere twee toepassingen zijn vervangen met een nieuwste versie.<br />  <br /> Zie de tabel hieronder voor de exacte vervangingen:<br />  <br /> Versie 2008<br /> Versie 2015<br /> IMWA 2008<br /> IMWA 2015-2<br />  <br /> IMWA Metingen<br />  <br /> IMWA Waterveiligheid<br /> UM Aquo 2009<br /> UM Aquo KRW, Normen en Waterwet<br /> Aquo domeintabellen<br /> Aquo domeintabellen<br /> Aquo Lex v7<br /> Aquo Lex<br />  <br /> Aquo-objecten  +
C
CAA +CAA is door Logius (PKI Overheid) aangemeld voor opname op de lijst verplichte standaarden (pas-toe-of-leg-uit ). De toetsing van CAA is op dit moment in behandeling.  +
CAA +CAA is door Logius (PKI Overheid) aangemeld voor opname op de lijst verplichte standaarden (pas-toe-of-leg-uit ). De toetsing van CAA is op dit moment in behandeling.  +
CMIS +Het functioneel toepassingsgebied stelt aan CMS  en DMS  systemen de eis om CMIS te ondersteunen bij het uitwisselen van ongestructureerde gegevens over de organisatiegrens heen. CMIS 1.0 kan ook voor andere content repositories gebruikt worden, maar dit wordt niet verplicht door de ‘pas toe of leg uit’-status.CMIS is geen standaard voor recordmanagement. Een DMS of CMS systeem dat expliciet voor recordmanagement wordt gebruikt, valt dus buiten het toepassingsgebied en kan een ‘leg uit’ zijn voor het niet ondersteunen van de standaard. CMIS 1.0 specificeert vooral algemene basisfunctionaliteiten en biedt geen specifieke recordmanagement functionaliteiten, zoals bewaartermijnen van documenten en classificatie van gegevens op basis van onderwerp en categorie.CMIS ondersteunt geen situaties waarin een meer uitgebreide structuur van het metadatamodel nodig is, zoals geneste data (subvelden van datavelden). In dat geval is een apart toepassingsprofiel nodig. Bij de ontwikkeling van een apart toepassingsprofiel moet CMIS wel worden overwogen als basis voor het toepassingsprofiel.   <br /> In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebied van deze standaard CMIS aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 24 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.  +
CMIS +Het functioneel toepassingsgebied stelt aan CMS  en DMS  systemen de eis om CMIS te ondersteunen bij het uitwisselen van ongestructureerde gegevens over de organisatiegrens heen. CMIS 1.0 kan ook voor andere content repositories gebruikt worden, maar dit wordt niet verplicht door de ‘pas toe of leg uit’-status.CMIS is geen standaard voor recordmanagement. Een DMS of CMS systeem dat expliciet voor recordmanagement wordt gebruikt, valt dus buiten het toepassingsgebied en kan een ‘leg uit’ zijn voor het niet ondersteunen van de standaard. CMIS 1.0 specificeert vooral algemene basisfunctionaliteiten en biedt geen specifieke recordmanagement functionaliteiten, zoals bewaartermijnen van documenten en classificatie van gegevens op basis van onderwerp en categorie.CMIS ondersteunt geen situaties waarin een meer uitgebreide structuur van het metadatamodel nodig is, zoals geneste data (subvelden van datavelden). In dat geval is een apart toepassingsprofiel nodig. Bij de ontwikkeling van een apart toepassingsprofiel moet CMIS wel worden overwogen als basis voor het toepassingsprofiel.   <br /> In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebied van deze standaard CMIS aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 24 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.  +
COINS +Wanneer COINS wordt uitgevraagd als onderdeel van een bouwproject, dan is het gehele ICT perceel van het bouwproject bepalend voor het van toepassing zijn van de Instructie rijksdienst bij aanschaf van ICT producten of diensten (http://wetten.overheid.nl/BWBR0024717/2008-11-23). Dus niet alleen de kosten van de software licentie.  +
COINS +Wanneer COINS wordt uitgevraagd als onderdeel van een bouwproject, dan is het gehele ICT perceel van het bouwproject bepalend voor het van toepassing zijn van de Instructie rijksdienst bij aanschaf van ICT producten of diensten (http://wetten.overheid.nl/BWBR0024717/2008-11-23). Dus niet alleen de kosten van de software licentie.  +
D
DCAT +Het is een belangrijke metadata standaard voor beschrijving van datasets. Wordt bijvoorbeeld gebruikt in CKAN (Open source software voor datacatalogi) dat in veel dataportalen wordt gebruikt, zoals data.overheid.nl. Omdat de standaard al veel wordt gebruikt kan de standaard als bewezen standaard gezien worden en is daarmee geschikt om op te nemen als ‘aanbevolen’ op de lijst met open standaarden.  +
DKIM +Bij de opname op de "pas toe of leg uit"-lijst heeft het College Standaardisatie een oproep gedaan aan: <br /> Digivaardig & Digiveilig om burgers te informeren over het veilig gebruik van e-mail die afkomstig is van overheden  (bijv. m.b.t. het uitvragen van DigiD-gegevens). Status: Contact loopt. Nieuwsbericht wordt geplaatst/rondgestuurd.<br /> Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) om via Waarschuwingsdienst.nl melding te doen van relevante spam- en phishingactiviteiten die in naam van overheidsorganisaties worden uitgevoerd. Status: Contact loopt<br /> Het NCSC om een richtlijn (analoog aan en in aanvulling op de “ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties”) over veilig en betrouwbaar e-mailverkeer op te stellen voor overheidsorganisaties. Laat  daarin ook de aanbeveling opnemen om, naast DKIM, additioneel SPF voor e-mailverzending in te zetten en beschouw de samenhang met andere standaarden. Laat hierin ook wijzen op het nut van DKIM verificatie door de overheid zelf, om phishing en spoofing gericht tegen overheidspartijen en ambtenaren zichtbaar te maken. Status: Contact loopt. Er is een voorsteltekst naar NCSC gestuurd. <br /> Beheerders (o.a. ICTU, Logius) van domeinen met een hoog risico op phishing/spam activiteiten (bijv. DigiD, Overheid.nl, MijnOverheid.nl, etc.) om DKIM te gebruiken bij het uitsturen van e-mails. Status: Contact loopt. DigiD en MijnOverheid hebben DKIM op doorontwikkelagenda opgenomen.<br /> Het College Standaardisatie beveelt aan om, naast DKIM, additioneel Sender Policy Framework (SPF) voor e-mailverzending in te zetten. SPF is vastgelegd in RFC 4408 van IETF.<br /> In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebied van deze standaard DKIM aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 24 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document. <br />    +
DKIM +Bij de opname op de "pas toe of leg uit"-lijst heeft het College Standaardisatie een oproep gedaan aan: <br /> Digivaardig & Digiveilig om burgers te informeren over het veilig gebruik van e-mail die afkomstig is van overheden  (bijv. m.b.t. het uitvragen van DigiD-gegevens). Status: Contact loopt. Nieuwsbericht wordt geplaatst/rondgestuurd.<br /> Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) om via Waarschuwingsdienst.nl melding te doen van relevante spam- en phishingactiviteiten die in naam van overheidsorganisaties worden uitgevoerd. Status: Contact loopt<br /> Het NCSC om een richtlijn (analoog aan en in aanvulling op de “ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties”) over veilig en betrouwbaar e-mailverkeer op te stellen voor overheidsorganisaties. Laat  daarin ook de aanbeveling opnemen om, naast DKIM, additioneel SPF voor e-mailverzending in te zetten en beschouw de samenhang met andere standaarden. Laat hierin ook wijzen op het nut van DKIM verificatie door de overheid zelf, om phishing en spoofing gericht tegen overheidspartijen en ambtenaren zichtbaar te maken. Status: Contact loopt. Er is een voorsteltekst naar NCSC gestuurd. <br /> Beheerders (o.a. ICTU, Logius) van domeinen met een hoog risico op phishing/spam activiteiten (bijv. DigiD, Overheid.nl, MijnOverheid.nl, etc.) om DKIM te gebruiken bij het uitsturen van e-mails. Status: Contact loopt. DigiD en MijnOverheid hebben DKIM op doorontwikkelagenda opgenomen.<br /> Het College Standaardisatie beveelt aan om, naast DKIM, additioneel Sender Policy Framework (SPF) voor e-mailverzending in te zetten. SPF is vastgelegd in RFC 4408 van IETF.<br /> In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebied van deze standaard DKIM aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 24 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document. <br />    +
DMARC +Bij het toetsen van de standaard was deze nog niet volledig in beheer genomen bij IETF. De standaard zelf is stabiel en de beheerprocedures zijn geheel afgestemd op IETF. Besloten is dat om DMARC op te nemen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst onder voorwaarde dat DMARC minimaal een proposed standard is en wordt beheerd door IETF.<br /> In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebied van deze standaard DMARC aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 24 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.  +
DMARC +Bij het toetsen van de standaard was deze nog niet volledig in beheer genomen bij IETF. De standaard zelf is stabiel en de beheerprocedures zijn geheel afgestemd op IETF. Besloten is dat om DMARC op te nemen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst onder voorwaarde dat DMARC minimaal een proposed standard is en wordt beheerd door IETF.<br /> In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebied van deze standaard DMARC aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 24 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.  +
DNSSEC +In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebied van deze standaard DNSSEC aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 24 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.  +
DNSSEC +In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebied van deze standaard DNSSEC aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 24 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.  +
Digikoppeling +Digikoppeling 2.0 staat op de pas-toe-of-leg-uit lijst sinds juni 2013. Op 25 mei 2018 stemde het OBDO in met het weglaten van het versienummer van Digikoppeling, zodat het versiebeheer uitsluitend op niveau van de deelspecificaties wordt gevoerd. Voor gebruikers is dit duidelijker dan het gelaagde versiebeheer.<br /> Logius heeft het predicaat 'uitstekend beheer' voor Digikoppeling. Dat betekent dat het beheer van Digikoppeling zodanig open en transparant is, dat Logius nieuwe versies van de specificaties van Digikoppeling kan aanmelden voor de pas-toe-of-leg-uit lijst zonder dat het Forum Standaardisatie deze opnieuw hoeft te toetsen.  +
Digikoppeling 1.0 +Deze versie is vervangen door versies 2.0 en 3.0   +
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) +Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) vervangt Webrichtlijnen 2.0 op de pas-toe-of-leg-uit lijst sinds oktober 2016. Zowel Digitoegankelijk als Webrichtlijnen baseren zich op de technische toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0 van W3C, alleen gaat Digitoegankelijk uit van de Europese Norm EN 301 549 die ook instructies voor inkoop beschrijft. In de praktijk verandert er daarom niets aan de WCAG 2.0 toegankelijkheidsrichtlijnen waaraan overheidswebsites en webapplicaties moeten voldoen.<br /> Op 1 juli 2018 trad het tijdelijk besluit toegankelijkheid digitale overheid in werking, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-141.html. De pas-toe-of-leg-uit verplichting voor Digitoegankelijk blijft van kracht tot 23 september 2019 wanneer alle overheidswebsites wettelijk toegankelijk moeten zijn.  +
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) +Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) vervangt Webrichtlijnen 2.0 op de pas-toe-of-leg-uit lijst sinds oktober 2016. Zowel Digitoegankelijk als Webrichtlijnen baseren zich op de technische toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0 van W3C, alleen gaat Digitoegankelijk uit van de Europese Norm EN 301 549 die ook instructies voor inkoop beschrijft. In de praktijk verandert er daarom niets aan de WCAG 2.0 toegankelijkheidsrichtlijnen waaraan overheidswebsites en webapplicaties moeten voldoen.<br /> Op 1 juli 2018 trad het tijdelijk besluit toegankelijkheid digitale overheid in werking, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-141.html. De pas-toe-of-leg-uit verplichting voor Digitoegankelijk blijft van kracht tot 23 september 2019 wanneer alle overheidswebsites wettelijk toegankelijk moeten zijn.  +