Help/Bouwstenen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Screenshot bouwsteen met kleurkaders.png

Bouwstenen zijn onderdeel van het Kennismodel NORA. Kijk voor uitleg van wat een Bouwsteen is en welke Bouwstenen de NORA kent op Bouwstenen. De indeling van de beschrijving van bouwstenen is voor alle bouwstenen hetzelfde.Doel van de pagina[bewerken]

De pagina over een bouwsteen heeft als doelen:

 • Weergeven van de belangrijkste eigenschappen van een Bouwsteen
 • Doorverwijzen naar verdere informatie over de bouwsteen, inclusief contactinformatie van de beheerder
 • Weergeven welke Standaarden van toepassing zijn op deze bouwsteen en in hoeverre deze ook daadwerkelijk worden toegepast

Indeling van de pagina[bewerken]

Vaste wiki-onderdelen[bewerken]

Een aantal van de zaken die je in beeld ziet op de voorpagina zijn hetzelfde op alle pagina's binnen de wiki, zoals de versieinformatie boven in beeld (onder de titel) en de Categorieën onder in beeld. Uitleg over deze vaste onderdelen staat op Help/Lezen.

Titel (Donkerblauw Kader bovenaan in schermafbeelding)[bewerken]

NORA gebruikt zoveel mogelijk de precieze titel van de bouwsteen zoals die ook in andere overheidsbronnen gebruikelijk is. Bij naamswijzigingen of afwijkende schrijfwijzen proberen we de alternatieve of oudere benamingen weer te geven op de pagina zelf. Bij naamswijzigingen maken we bovendien een doorverwijzingspagina aan, zodat zoeken op de oude term je automatisch naar de nieuwe leidt.

Bruin kader rechts: pictogram element en definitie[bewerken]

Rechtsboven in de pagina staat een pictogram van het element Bouwsteen, een paars vlak met een stilistisch weergegeven speelgoedbouwsteen en de tekst Bouwsteen. Onder het pictogram staan een paar basiseigenschappen van de Bouwsteen: Naam, ID, Type (=Bouwsteen voor bouwstenen), Subtype (waar van toepassing) en het Cluster waar de Bouwsteen in valt (Meer informatie over de indeling in clusters op de pagina Bouwstenen/indeling functie).

Lichtblauw kader: Eigenschappen van het Afgeleide principe[bewerken]

De eigenschappen van de Bouwsteen, voor zover ingevoerd, worden weergegeven als tekstregels onder elkaar. Per kopje:

 • Beschrijving = Korte beschrijving van de werking en functie van de bouwsteen, zoals opgegeven door de beheerder.
 • Informatie = Verwijzing naar meer informatie, meestal een link naar een webpagina over de bouwsteen.
 • Opdrachtgever = De Opdrachtgever van (ontwikkeling, beheer en doorontwikkeling van) de bouwsteen.
 • Contact = Contactinformatie voor de Bouwsteen, vaak e-mailadres of contactcentrum van de beheersorganisatie.

Relaties en afgeleide relaties (niet weergegeven op schermafbeelding)[bewerken]

Wanneer de bouwsteen relaties heeft met andere architectuurelementen uit het Kennismodel NORA, wordt dit weergegeven in een of twee tabellen onder de Eigenschappen. Relaties kennen een Startpunt, een werkwoord dat de aard van de relatie beschrijft en een Eindpunt, het architectuurelement waar de relatie mee is. In de eerste tabel staan de relaties waarbij deze bouwsteen het startpunt vormt. De tweede tabel, genaamd Afgeleide Relaties, geeft relaties weer waarbij deze bouwsteen het eindpunt is. Er zijn twee mogelijke relaties voor bouwstenen:

 • 'gebruikt,' met als eindpunt een standaard of andere bouwsteen die gebruikt wordt door deze bouwsteen
 • 'realiseert,' met als eindpunt een Afgeleid Principe of een bouwsteen die deze bouwsteen realiseert, dus concreter mogelijk maakt.

Donkerrood kader: Toepassing Standaarden[bewerken]

Voor elke bouwsteen staan, voor zover uit betrouwbare bron bekend, aangegeven welke standaarden van toepassing zijn op de bouwsteen en of deze ook daadwerkelijk worden toegepast. Is er informatie bekend, dan staat hier een tabel, anders zie je de zin 'Er is geen informatie over toepassing van standaarden in deze bouwsteen opgenomen.' De tabel bestaat uit 6 kolommen. Op elk van deze kolommen kun je sorteren, door op de titel van de kolom te klikken:

 • Standaard = De naam van een standaard die van toepassing is verklaard op de bouwsteen. De lijst bestaat alleen uit standaarden die van toepassing zijn, of waar je redelijkerwijs van kan denken dat deze van toepassing is, maar die expliciet niet van toepassing verklaard zijn. Sorteren op standaard geeft een alfabetische lijst weer.
 • Toelichting = Toelichting op het oordeel, letterlijk overgenomen uit de bron.
 • Oordeel = Oordeel of een bouwsteen voldoet aan de genoemde standaard. De mogelijke oordelen zijn: Voldoet, Voldoet niet, Voldoet deels, Gepland (voldoet nu nog niet maar na een geplande update wel) en Onbekend.
 • Relevantie = Oordeel of de genoemde standaard van toepassing is op de bouwsteen, dus of het wenselijk is om deze toe te passen. Mogelijke oordelen zijn: Van toepassing, Niet van toepassing. Sorteren op relevantie plaatst standaarden die van toepassing zijn
 • Volgens bron = een verwijzing naar de bron waaruit we de oordelen over het al dan niet toepassen van de genoemde standaard in deze bouwsteen hebben overgenomen.
 • Gemeten op = Geeft de datum waarop de bron is uitgekomen, dus het moment waarop het oordeel formeel is uitgesproken.

Felrode kader: Toelichting relaties bouwstenen en standaarden[bewerken]

Meer informatie over de relaties tussen bouwstenen en standaarden en de manier waarop we die in de NORA aangeven is altijd te vinden door op de link onder de tabel te klikken naar Bouwstenen en gebruikte standaarden.