Beveiligingsorganisatie

Uit NORA Online
ISOR:Beveiligingsorganisatie
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Toegangsbeveiliging
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

De Beveiligingsorganisatie ziet toe op de naleving van het informatiebeveiligingsbeleid. Waar nodig grijpt de Beveiligingsorganisatie in. Welke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen een Beveiligingsorganisatie hierin heeft wordt vooraf expliciet benoemd en vastgesteld. Tevens moet vaststaan hoe de rapporteringslijnen zijn uitgestippeld.


Criterium

De organisatie moet een beveiligingsorganisatie gedefinieerd hebben waarin de organisatorische positie (ORG-P), de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) van de betrokken functionarissen en de rapportagelijnen (RL) zijn vastgesteld.

Doelstelling

Invullen, coördineren en borgen van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de organisatie.

Risico

Het informatiebeveiligingsbeleid komt niet effectief tot uitvoering.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Additioneel

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
LTV_B.05.01organisatorische positieDe beveiligingsorganisatie heeft een formele positie binnen de gehele organisatie.Positie van Beveiligingsorganisatie
LTV_B.05.02functionarissenDe belangrijkste functionarissen (stakeholders) voor beveiligingsorganisatie zijn benoemd en de relaties tussen hen zijn door middel van een organisatieschema inzichtelijk gemaakt.Organisatieschema met de belangrijkste functionarissen
LTV_B.05.03taken verantwoordelijkheden en bevoegdhedenDe organisatie heeft de verantwoordelijkheden voor het definiëren, coördineren en evalueren van de beveiligingsorganisatie beschreven en toegewezen aan specifieke functionarissen.Toewijzen van verantwoordelijkheden voor de takenvan binnen de beveiligingsorganisatie
LTV_B.05.04taken verantwoordelijkheden en bevoegdhedenDe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in een autorisatiematrix.De Autorisatiematrix met de beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden