Elementen ter overweging bij vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten

Uit NORA Online
ISOR:Elementen ter overweging bij vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Ten aanzien van vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten, worden de volgende elementen in overweging genomen:

  1. de looptijd van een overeenkomst;
  2. de benodigde acties bij beëindiging;
  3. de acties van ondertekenaars bij onbevoegde openbaarmaking van informatie;
  4. hoe eigendom van vertrouwelijke informatie zich verhoudt tot de bescherming;
  5. het toegelaten gebruik van vertrouwelijke informatie en de rechten van de ondertekenaar om informatie te gebruiken;
  6. de voorwaarden voor het teruggeven of vernietigen van informatie na beëindiging;
  7. de acties in geval van schending van de overeenkomst;
  8. de privacyregelgeving (UAVG en AVG/GDPR).


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst via de conformiteitsindicator vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 13.2.4