Elementen ter overweging bij vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten

Uit NORA Online
ISOR:Elementen ter overweging bij vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Voor de vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten worden de volgende elementen in overweging genomen:

  • de looptijd van een overeenkomst;
  • de benodigde acties bij beëindiging;
  • de acties van ondertekenaars bij onbevoegde openbaarmaking van informatie;
  • hoe het eigendom van vertrouwelijke informatie zich verhoudt tot de bescherming;
  • het toegelaten gebruik van vertrouwelijke informatie en de rechten van de ondertekenaar om informatie te gebruiken;
  • de voorwaarden voor het teruggeven of vernietigen van informatie na beëindiging;
  • de acties in geval van schending van de overeenkomst;
  • de privacyregelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)).


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst via de conformiteitsindicator Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27002 2017 13.2.4b, c, h, e, f, i en j