Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst

Uit NORA Online
ISOR:Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

De eisen die aan dienstverleners en partners gesteld worden in de operatie voor het waarborgen van de vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen en geheimhouding van gegevens en de uitvoering van bedrijfsprocessen.

Toelichting

In vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten worden, binnen juridisch afdwingbare voorwaarden, de eisen vastgelegd voor de benodigde bescherming van vertrouwelijke informatie.


Criterium

Eisen voor vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten die de behoeften van de organisatie, betreffende het beschermen van informatie weerspiegelen, behoren te worden vastgesteld, regelmatig te worden beoordeeld en gedocumenteerd.

Doelstelling

Het beschermen van vertrouwelijke informatie waaraan dienstverleners en partners worden blootgesteld.

Risico

Dienstverleners en partners zijn niet (voldoende) bekend met de actuele benodigde eisen van de organisatie voor het beschermen van informatie.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 13.2.4

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CVZ_U.04.01 Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten

Voor de vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten worden de volgende elementen in overweging genomen:

  • de looptijd van een overeenkomst;
  • de benodigde acties bij beëindiging;
  • de acties van ondertekenaars bij onbevoegde openbaarmaking van informatie;
  • hoe het eigendom van vertrouwelijke informatie zich verhoudt tot de bescherming;
  • het toegelaten gebruik van vertrouwelijke informatie en de rechten van de ondertekenaar om informatie te gebruiken;
  • de voorwaarden voor het teruggeven of vernietigen van informatie na beëindiging;
  • de acties in geval van schending van de overeenkomst;
  • de privacyregelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)).