Toepassen informatie- en middelenclassificatie, relevant voor ontwikkelen en aanbieden van clouddiensten

Uit NORA Online
ISOR:Toepassen informatie- en middelenclassificatie, relevant voor ontwikkelen en aanbieden van clouddiensten
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De Cloud Service Provider (CSP) past een uniforme classificatie toe voor informatie en middelen die relevant is voor de ontwikkeling en het aanbieden van clouddiensten.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Privacy en bescherming persoonsgegevens clouddiensten via de conformiteitsindicator Classificatie/labelen.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue - C5:2020 AM-06