Vastleggen eigenaarschap in overeenkomst tussen CSP en CSC bij beëindigen van clouddienst

Uit NORA Online
ISOR:Vastleggen eigenaarschap in overeenkomst tussen CSP en CSC bij beëindigen van clouddienst
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

In de overeenkomst tussen de Cloud Service Provider (CSP) en de Cloud Service Consumer (CSC) is bij het beëindigen van de clouddienst het eigenaarschap vastgelegd rond het gebruik, het retourneren en het verwijderen van data (data objects) en de fysieke middelen die data bevatten.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Privacy en bescherming persoonsgegevens clouddiensten via de conformiteitsindicator Eigenaarschap.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 19086-1:2016 (Service level agreement (SLA) framework - Part 1 Overview and concepts)