Sandbox:Gegevensmanagement

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
NB: Deze pagina is geen onderdeel van de reguliere NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, maar een testruimte. Het is dus niet zeker of de inhoud zoals u die ziet juist, actueel en betrouwbaar is.

Wat is Gegevensmanagement?

Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteitalle aspecten van gegevens die voor de afnemer van belang zijn, bijvoorbeeld actualiteit, juistheid of detail, op het niveau dat de afnemer verwacht. Dat kan leiden tot kwaliteit van het hoogste niveau of kwaliteit van het gegeven dat slechts indicatief is als de afnemer dat wenst. en beschikbaarheid te realiseren. Gegevensmanagement is geen doel op zich, maar een middel voor overheidsorganisaties om hun werk goed te doen. Dat werk is in de meeste gevallen het leveren van diensten of producten aan burgers en bedrijven. Omdat ze er zelf om gevraagd hebben (subsidies, vergunningen et cetera) of in het belang van anderen (belastingheffing, inspecties et cetera).

Het doel van gegevensmanagement, als middel voor overheidsorganisaties, is dus dat de feitenverzameling zo wordt georganiseerd dat de overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. productlevering en dienstverlening kan baseren op feiten. Die feiten moeten daarvoor betrouwbaar zijn en in een veilige omgeving beschikbaar.

Waarom is Gegevensmanagement van belang?

De eerste randvoorwaarde om data op het web te ontsluiten is de data zelf. Weet je als organisatie wel wat je aan data in huis hebt, wie het beheert, welke kwaliteit het heeft? Nog lang niet alle organisaties kunnen deze vragen met een volmondig 'ja' beantwoorden.

Bij de gemeenten bleek een aantal jaren geleden dat de dynamiek van de eigen bedrijfsprocessen snel groeide. Door de grote decentralisaties kwamen nieuwe taken naar de gemeenten toe en tegelijk bood de voortschrijdende techniek en digitalisering nieuwe mogelijkheden om gegevens en gegevensbronnen in te zetten voor de bedrijfsprocessen. Ook de ambitie van gemeenten om effectiever en efficiënter te werken, leidde vaak tot de herinrichting en optimalisering van processen. Een van de belangrijkste voorwaarden om al deze veranderingen goed te faciliteren bleek een goed georganiseerd gegevensmanagement.

Lees meer over het doel en belang van Gegevensmanagement.


Direct aan de slag
  • Grondslagen en begrippen
Wat is gegevensmanagement?
Principes van gegevensmanagement
Wettelijke kaders en regelgeving gegevensmanagement
  • Gegevensmanagement organiseren binnen organisatie/keten
Hoe regel ik de besturing en governance van gegevensmanagement?
Hoe leg ik afspraken vast in een gegevensovereenkomst?
Hoe stel ik een visie voor gegevensmanagement op in mijn organisatie?
Welke rollen binnen gegevensmanagement zijn er?
  • Gegevenswoordenboeken
Overzicht pagina's gegevenswoordenboeken
  • Informatiemodellering en het MIM
Modellering van gegevens
MIM (Metamodel voor informatiemodellen)
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken


Wil je bijdragen (zelf input inbrengen, meelezen, etc.) leveren? Dan ben je van harte welkom. Je kunt je aanmelden via nora@ictu.nl. Ook kun je de discussieversies op de wiki pagina's bewerken of een opmerking op de overlegpagina plaatsen.

Gereedschap.png
Handige links

Externe links naar kennisbronnen en netwerken gegevensmanagement

Contact.png