Veilig

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Feedback
GEEF FEEDBACK
Onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Kernwaarde van Dienstverlening
ID
KWD02
Status
Actueel
In publieke review t/m 16 januari 2021.
Dit concept is nieuw en niet gebaseerd op eerdere NORA-afspraken.
Meer Kernwaarden bekijken:
Kernwaarden van Dienstverlening

Beschrijving

Niemand hoeft bij dienstverlening van de overheid te vrezen voor gevaren en bedreigingen.

Onveilige situaties kunnen de vrijheid van burgers en bedrijven om voluit deel te nemen aan de samenleving belemmeren. Bijvoorbeeld als diensten afnemers of aanbieders blootstellen aan bedreigingen als misbruik, diefstal, afpersing, fraude of stigmatisering. Maar ook de fysieke veiligheid kan in gevaar komen als diensten waar politie, luchtverkeersleiding, douane, brandweer, inspecties of waterbeheerders van afhankelijk zijn, niet betrouwbaar functioneren.

De overheid moet daarom een goed raamwerk hebben om diensten veilig aan te bieden:

  • analyse van risico's en effectiviteit van beschikbare veiligheidsmaatregelen;
  • goede weging van de impact van risico's en maatregelen ten opzichte van andere maatschappelijke waarden;
  • verantwoording van de gemaakte keuzes;
  • controle op de uitvoering.

Onderliggende doelen

DoelIDBeleidskader(s)Beschrijving
Beschikbaar (Doel)KD06BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
I-strategie Rijk 2021-2025
Diensten en de hiervoor benodigde informatie, zijn op het juiste moment klaar voor gebruik. Overheidsorganisaties zorgen voor de tijdigheid, continuïteit en robuustheid van de dienst, zodanig dat deze:
  1. geleverd kan worden wanneer deze nodig is;
  2. ook in de toekomst geleverd blijft worden;
  3. bestand tegen verstoringen.
Organisaties leggen daarom afspraken over beschikbaarheid vast en evalueren deze continu. Hierdoor zorgen ze ervoor dat de dienst aan de verwachtingen blijft voldoen die burgers en bedrijven redelijkerwijs mogen stellen.
Integer (Doel)KD07BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
I-strategie Rijk 2021-2025
De informatie die overheidsdiensten leveren is in overeenstemming met de werkelijkheid, dat wil zeggen informatie is correct, compleet en actueel. Alle relevante informatie wordt geleverd, er wordt niets verwijderd en er wordt niets achtergehouden. De geleverde informatie van overheidsdiensten is bovendien onderling consistent.
Vertrouwelijk (Doel)KD08BurgerServiceCode
BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Informatie ten behoeve van overheidsdienstverlening wordt confidentieel behandeld, als die niet openbaar gemaakt of gedeeld mag worden. Deze informatie is afdoende afgeschermd voor onbevoegden. Er is vastgelegd wie er welke bevoegdheden heeft om informatie te creëren, lezen, kopiëren, wijzigen en vernietigen.

Visualisatie grondslag

Beleidskaders die ten grondslag liggen aan de doelen van deze kernwaarde.

Beschikbaar (Doel)VeiligInteger (Doel)Vertrouwelijk (Doel)Dit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.
black: Vindt grondslag in
red: Motiveert