Veilig

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beschrijving

Niemand hoeft bij dienstverlening van de overheid te vrezen voor gevaren en bedreigingen.

Onveilige situaties kunnen de vrijheid van burgers en bedrijven om voluit deel te nemen aan de samenleving belemmeren. Bijvoorbeeld als afnemers of aanbieders van diensten blootgesteld worden aan bedreigingen als misbruik, diefstal, afpersing, fraude of stigmatisering. Er ontstaan geen gevaren voor de veiligheid omdat de diensten waar politie, luchtverkeersleiding, douane, brandweer, inspecties of waterbeheerders van afhankelijk zijn, blijven functioneren.

De overheid moet daarom een goed raamwerk hebben om diensten veilig aan te bieden met daarbij:

  • analyse van risico's en effectiviteit van beschikbare veiligheidsmaatregelen;
  • goede weging van de impact van risico's en maatregelen ten opzichte van andere maatschappelijke waarden;
  • verantwoording van de gemaakte keuzes;
  • controle op de uitvoering.

Onderliggende Kwaliteitsdoelen

DoelIDBeleidskader(s)Beschrijving
Beschikbaar (Doel)KD06BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
I-strategie Rijk 2021-2025
Diensten en de hiervoor benodigde informatie zijn op het juiste moment klaar voor gebruik. De overheidsdienstverlener zorgt voor de tijdigheid, continuïteit en robuustheid van de dienst, zodanig dat deze:
  1. geleverd kan worden wanneer deze nodig is;
  2. ook in de toekomst geleverd blijft worden;
  3. bestand is tegen verstoringen en aanvallen.
De overheidsdienstverlener legt daarom de vereisten over beschikbaarheid vast en evalueert deze regelmatig. De overheidsdienstverlener zorgt ervoor dat de dienst aan de verwachtingen blijft voldoen, die burgers en bedrijven redelijkerwijs mogen stellen.
Integer (Doel)KD07BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
I-strategie Rijk 2021-2025
De informatie die de overheid gebruikt en verstrekt is - binnen afgesproken kwaliteitscriteria - in overeenstemming met de werkelijkheid. De informatie is correct, compleet en actueel.

Burgers en bedrijven hebben inzage in de informatie die hen betreft: wanneer deze is gecreëerd, gelezen, gekopieerd, gewijzigd of vernietigd.

Alle relevante informatie wordt verstrekt, er wordt niets onnodig verwijderd of achtergehouden.

Gebruikte en verstrekte informatie is over diensten heen onderling consistent.
Vertrouwelijk (Doel)KD08BurgerServiceCode
BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Informatie die niet openbaar gemaakt of gedeeld mag worden, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze vertrouwelijke informatie is afdoende afgeschermd voor onbevoegden door passende technische en organisatorische maatregelen. Bekend is wie bevoegdheden heeft om informatie te creëren, lezen, kopiëren, wijzigen en vernietigen, en wanneer deze bevoegdheden zijn gebruikt.

Visualisatie grondslag

Beleidskaders die ten grondslag liggen aan de doelen van deze kernwaarde.

black: Vindt grondslag in
red: Motiveert