De Privacy Baseline/Aanvullende informatie: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Werken met persoonsgegevens: de pagina 'De Privacy Baseline/Werken met persoonsgegevens' is leeg en mag weg; ik durf niet te zomaar te verwijderen, daarom slechts verborgen gezet)
k (De ACT-doelen: hele paragraaf en plaatjes hierheen verplaatst)
Regel 14: Regel 14:
 
: → [[De Privacy Baseline/Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens|Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens]]
 
: → [[De Privacy Baseline/Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens|Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens]]
  
===De ACT-doelen===
+
===De ACT doelen van privacybescherming===
xxx
+
Er zijn verschillende soorten privacy te onderscheiden. Het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt informationele privacy genoemd, hier hebben we het in de inleiding al over gehad. Het beschermen van de informationele privacy kan worden uitgedrukt in ACT doelen: Afscherming, Corrigeerbaarheid en Transparantie.
 +
 
 +
[[Afbeelding:ACT doelen.PNG|left|ACT-doelen|alt=”ACT-doelen"|link=]]
 +
 
 +
In Avg art. 5 wordt overigens geschreven over: rechtmatig, behoorlijk en transparant. Vergeleken bij ACT is dat meer te beschouwen als een "juridische doelstelling". ACT is daarentegen meer een "functionele doelstelling", overigens ook handig bij Privacy by Design. In de (functionele) kern zijn het naar onze mening geen verschillende uitgangspunten c.q. doelstellingen. Het gaat per saldo niet om compliancy aan de wet, maar om deugdelijke privacybescherming. De ACT doelen zijn als volgt gedefinieerd:
 +
<br>'''''Afscherming''''' houdt in dat persoonsgegevens worden afgeschermd voor het gebruik voor andere doelen dan de doelen waarvoor ze mogen worden gebruikt.
 +
<br>'''''Corrigeerbaarheid''''': ten aanzien van elke verwerking van persoonsgegevens is het mogelijk om de persoonsgegevens aan te passen of te vernietigen, indien de verwerking niet voldoet aan de eisen; bijvoorbeeld in geval van onjuiste informatie of als er geen noodzaak meer is om de informatie te bewaren.
 +
<br>'''''Transparantie''''': ten aanzien van elke verwerking van persoonsgegevens is de volgende informatie beschikbaar: de verantwoordelijken, de categorieën van persoonsgegevens, categorieën van betrokkenen, categorieën van ontvangers, doelbinding, de wettelijke grondslag, de bewaartermijnen, de beveiligingsmaatregelen en de organisatorische en technische inrichting van verwerking van de persoonsgegevens.
 +
 
 +
Deze doelen zijn gebaseerd op de privacywetgeving en geven daarnaast invulling aan de actuele privacy principes, zoals beschreven door de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD; zie http://oecdprivacy.org/. In de onderstaande tabellen staan per ACT-doel de privacy principes beschreven. Per privacy principe wordt aangegeven welke criteria leidend zijn om aan het privacy principe te kunnen voldoen. De ondersteunende criteria zijn, zoals de term aangeeft, ondersteunend voor de leidende criteria en daarmee randvoorwaardelijk voor een effectieve invulling van de leidende criteria.
 +
[[Afbeelding:ACT_PB1.PNG|left|ACT-doelen irt Privacyprincipes afb#1|alt=”ACT-doelen irt Privacyprincipes afb#1”|link=]]
 +
[[Afbeelding:ACT_PB2.PNG|left|ACT-doelen irt Privacyprincipes afb#1|alt=”ACT-doelen irt Privacyprincipes afb#2”|link=]]

Versie van 18 mrt 2020 om 16:18

Logo ISOR (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met de tekst Information Security Object Repository)

Werken met persoonsgegevens

De AVG beschrijft de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens (Avg art. 5 lid 11). Wij beperken ons hier tot de beschrijving van enkele kenmerkende begrippen als 'verwerken', 'persoonsgegevens' en 'bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Zelf persoonsgegevens verwerken of uitbesteden
Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
Verwerkersovereenkomst
Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

De ACT doelen van privacybescherming

Er zijn verschillende soorten privacy te onderscheiden. Het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt informationele privacy genoemd, hier hebben we het in de inleiding al over gehad. Het beschermen van de informationele privacy kan worden uitgedrukt in ACT doelen: Afscherming, Corrigeerbaarheid en Transparantie.

”ACT-doelen"

In Avg art. 5 wordt overigens geschreven over: rechtmatig, behoorlijk en transparant. Vergeleken bij ACT is dat meer te beschouwen als een "juridische doelstelling". ACT is daarentegen meer een "functionele doelstelling", overigens ook handig bij Privacy by Design. In de (functionele) kern zijn het naar onze mening geen verschillende uitgangspunten c.q. doelstellingen. Het gaat per saldo niet om compliancy aan de wet, maar om deugdelijke privacybescherming. De ACT doelen zijn als volgt gedefinieerd:
Afscherming houdt in dat persoonsgegevens worden afgeschermd voor het gebruik voor andere doelen dan de doelen waarvoor ze mogen worden gebruikt.
Corrigeerbaarheid: ten aanzien van elke verwerking van persoonsgegevens is het mogelijk om de persoonsgegevens aan te passen of te vernietigen, indien de verwerking niet voldoet aan de eisen; bijvoorbeeld in geval van onjuiste informatie of als er geen noodzaak meer is om de informatie te bewaren.
Transparantie: ten aanzien van elke verwerking van persoonsgegevens is de volgende informatie beschikbaar: de verantwoordelijken, de categorieën van persoonsgegevens, categorieën van betrokkenen, categorieën van ontvangers, doelbindingHet principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden., de wettelijke grondslag, de bewaartermijnen, de beveiligingsmaatregelen en de organisatorische en technische inrichting van verwerking van de persoonsgegevens.

Deze doelen zijn gebaseerd op de privacywetgeving en geven daarnaast invulling aan de actuele privacy principes, zoals beschreven door de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD; zie http://oecdprivacy.org/. In de onderstaande tabellen staan per ACT-doel de privacy principes beschreven. Per privacy principe wordt aangegeven welke criteria leidend zijn om aan het privacy principe te kunnen voldoen. De ondersteunende criteria zijn, zoals de term aangeeft, ondersteunend voor de leidende criteria en daarmee randvoorwaardelijk voor een effectieve invulling van de leidende criteria.

”ACT-doelen irt Privacyprincipes afb#1”
”ACT-doelen irt Privacyprincipes afb#2”