ISOR:Toegangverleningsprocedure: verschil tussen versies

Uit NORA Online
ISOR:Toegangverleningsprocedure
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - '|Publicatiedatum=29 jan 2018 |Importversie=34' door '|Publicatiedatum=29 jan 2018')
(nummer teruggezet)
(10 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{#Element:
+
{{#element:
|ID=LTV_U.02
 
|Titel=Toegangsverlening procedure
 
 
|Elementtype=Beveiligingsprincipe
 
|Elementtype=Beveiligingsprincipe
|Versie=0.96
+
|ID=TVZ_U.02
|Status Actualiteit=Actueel
+
|Titel=Toegangsverleningsprocedure
|Redactionele wijzigingsdatum=29 jan 2018
+
|Status actualiteit=Actueel
|Publicatiedatum=29 jan 2018
+
|Redactionele wijzigingsdatum=5-12-2019
|Beschrijving=De Toegangsverlening procedure omvat een procedure op basis waarvan toegangsrechten voor alle gebruikers, voor fysieke en logische toegang tot alle systemen en diensten worden toegewezen en of ingetrokken.
+
|Publicatiedatum=2019/11/29
|Heeft bron=BIO Thema Toegangbeveiliging
+
|Beschrijving=De toegangsverleningsprocedure omvat een subprocedure op basis waarvan toegangsrechten voor alle gebruikers, voor fysieke en logische toegang tot alle systemen en diensten worden toegewezen en of ingetrokken.
|Criterium=Een formele ''gebruikers toegangsverleningsprocedure'' (GTV) moet te worden geïmplementeerd om toegangsrechten voor alle typen gebruikers en voor alle systemen en diensten toe te wijzen of in te trekken.
+
|Criterium=Een formele ''gebruikerstoegangsverleningsprocedure'' moet worden geïmplementeerd om toegangsrechten voor alle typen gebruikers en voor alle systemen en diensten toe te wijzen of in te trekken.
|Doelstelling=Zorgdragen voor een formele bevestiging van gebruikersbevoegdheden
+
|Doelstelling=Het bewerkstelligen van een formele bevestiging voor gebruikersbevoegdheden.
 
|Risico=Als formele goedkeuring van bevoegdheden ontbreekt, dan bestaat er geen duidelijkheid over wie welke handelingen mag verrichten.
 
|Risico=Als formele goedkeuring van bevoegdheden ontbreekt, dan bestaat er geen duidelijkheid over wie welke handelingen mag verrichten.
 
|Beveiligingsaspect=Uitvoering
 
|Beveiligingsaspect=Uitvoering
 
|Invalshoek=Intentie
 
|Invalshoek=Intentie
|Grondslag=* BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst): 9.2.2
+
|Grondslag=* NEN-ISO/IEC 27002: 9.2.2
* NEN-ISO/IEC 27002: 9.2.2
+
|Conformiteitsindicator=gebruikers toegangsverlening procedure
|Conformiteitsindicator=gebruikers toegangsverleningsprocedure
+
|Heeft bron=BIO Thema Toegangsbeveiliging
|Heeft ouder=ISOR:Toegangbeveiliging Uitvoeringdomein
+
|Versie=1.0
 +
|Heeft ouder=ISOR:BIO Thema Toegangsbeveiliging Uitvoering
 
}}
 
}}

Versie van 16 mrt 2020 om 12:41

Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

De toegangsverleningsprocedure omvat een subprocedure op basis waarvan toegangsrechten voor alle gebruikers, voor fysieke en logische toegang tot alle systemen en diensten worden toegewezen en of ingetrokken.


Criterium

Een formele gebruikerstoegangsverleningsprocedure moet worden geïmplementeerd om toegangsrechten voor alle typen gebruikers en voor alle systemen en diensten toe te wijzen of in te trekken.

Doelstelling

Het bewerkstelligen van een formele bevestiging voor gebruikersbevoegdheden.

Risico

Als formele goedkeuring van bevoegdheden ontbreekt, dan bestaat er geen duidelijkheid over wie welke handelingen mag verrichten.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 9.2.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
TVZ_U.02.01Gebruikers toegangverleningsprocedureEr is uitsluitend toegang verleend tot informatiesystemen na autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen door een bevoegde functionaris.Uitsluitend toegang na autorisatie
TVZ_U.02.02Gebruikers toegangverleningsprocedureOp basis van een risicoafweging is bepaald waar en op welke wijze functiescheiding wordt toegepast en welke toegangsrechten worden gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.Risicoafweging voor functiescheiding en toegangsrechten
TVZ_U.02.03Gebruikers toegangverleningsprocedureEr is een actueel mandaatregister of er zijn functieprofielen waaruit blijkt welke personen bevoegdheden hebben voor het verlenen van toegangsrechten.Mandaatregister voor toekennen van toegangsrechten en functieprofielen