Certificering

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een bewijs, afgegeven door een erkende organisatie, waarmee bevestigd wordt dat huisvesting Informatievoorzieningen (IV) voldoet aan vooraf vastgestelde eisen.

Objecttoelichting

Certificering vindt plaats door een certificatie-instelling. Zo bestaan er bijvoorbeeld verschillende International Organization for Standardization (ISO)-certificaten die door geaccrediteerde certificatie-instellingen worden afgegeven. Klanten eisen steeds vaker dat het certificaat is behaald voordat zij zaken willen doen met de betreffende IV-dienstverlener. Om een ISO-certificaat te kunnen behalen, dient aantoonbaar aan een aantal eisen te zijn voldaan. Om aan een ISO-norm te kunnen voldoen, moeten bijvoorbeeld de werkprocessen in de organisatie inzichtelijk zijn gemaakt en dienen ze beheersbaar en bestuurbaar te zijn.


Criterium

Huisvesting IV van de leverancier behoort gecertificeerd te zijn conform de gangbare standaarden.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat de rekencentra aan het door de opdrachtgever beoogde beveiligingsniveau voldoet.

Risico

Continuïteits- of datalekschade door een gebrekkig volwassenheidsniveau van huisvesting IV.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
HVI_B.04.01 Gangbare standaarden

De gangbare principes rondom 'Security by design' zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.

HVI_B.04.02 Gangbare standaarden

Huisvesting informatievoorzieningen (IV) die ingezet wordt voor de organisatie is minimaal ISO 27001 (Managementsystemen voor informatiebeveiliging) en ISO 50001 (Energiemanagement) gecertificeerd.