Certificering

Uit NORA Online
ISOR:Certificering
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Certificering vindt plaats door certificatie instellingen; zo bestaan er bijvoorbeeld verschillende ISO-certificaten die door geaccrediteerde certificatie-instellingen worden afgegeven. Klanten eisen steeds vaker dat het certificaat is behaald voordat zij zaken willen doen met de betreffende IV-dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers). Om een ISO-certificaat te kunnen behalen dient aantoonbaar aan een aantal eisen te zijn voldaan. Om aan een ISO-norm te kunnen voldoen moeten de werkprocessen in de organisatie inzichtelijk zijn gemaakt en dienen ze beheersbaar en bestuurbaar te zijn.


Criterium

De Huisvesting-IV van de leverancier behoort gecertificeerd te zijn conform de gangbare standaarden.

Doelstelling

Bewerkstelligen dat de rekencentra aan het door de opdrachtgever beoogde beveiligingsniveau voldoet.

Risico

Continuiteits- of datalek-schade als gevolg van een gebrekkig volwassenheidsniveau van de Huisvesting-IV.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NIST CA (Security Assessment and Autorization Policy and Procedures) CA-1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Huisv_B.04.01 gangbare standaarden

De gangbare principes rondom 'Security by design' zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.

Huisv_B.04.02 gangbare standaarden

De Huisvesting Informatievoorzieningen die ingezet worden voor de organisatie zijn minimaal gecertificeerd voor de volgende standaarden:

  • ISO 27001 - Informatiebeveiliging;
  • ISO 50001 - Energie-efficiëntie.