Eigenaarschap

Uit NORA Online
ISOR:Eigenaarschap
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Binnen Huisvesting Informatievoorziening worden verschillende bedrijfsmiddelen toegepast. Voor een betrouwbare dienstverlening door de Huisvesting Informatievoorziening aan de klanten moeten deze bedrijfsmiddelen continu onderhouden of vernieuwd worden. Tevens moeten deze middelen blijvend aan de actuele beveiligingseisen voldoen. Om te borgen dat de juiste acties aangaande de bedrijfsmiddelen worden ondernomen moet de organisatie de bedrijfsmiddelen toewijzen aan eigenaren en daarbij de taken en verantwoordelijkheden vastleggen.


Criterium

Huisvesting-IV bedrijfsmiddelen behoren in het inventarisoverzicht te worden bijgehouden en behoren een eigenaar te hebben.

Doelstelling

Bewerkstelligen dat er een verantwoordelijke is voor alle informatie en bedrijfsmiddelen om deze actueel te houden dan wel ervoor te zorgen dat noodzakelijke acties worden ondernomen.

Risico

Schade door achterstallig onderhoud en niet functioneren van bedrijfsmiddelen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 8.1.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Huisv_B.03.01 eigenaar

Personen of afdelingen, die door de directie verantwoordelijk zijn gesteld voor de levenscyclus van een bedrijfsmiddel, zijn als eigenaar benoemd.

Huisv_B.03.02 eigenaar

Het eigenaarschap van bedrijfsmiddelen wordt toegekend bij het ontstaan en/of bij de verwerving van het bedrijfsmiddel.

Huisv_B.03.03 eigenaar

De eigenaar van het bedrijfsmiddel is gedurende de gehele levenscyclus verantwoordelijk voor het juiste beheer van het bedrijfsmiddel.

Huisv_B.03.04 eigenaar

De eigenaar van het bedrijfsmiddel zorgt ervoor dat:

  • bedrijfsmiddelen geïnventariseerd worden;
  • bedrijfsmiddelen passend worden geclassificeerd;
  • toegangsbeperkingen en classificatie van belangrijke bedrijfsmiddelen worden gedefinieerd, en periodiek worden beoordeeld;
  • bedrijfsmiddelen op basis van juiste procedures worden verwijderd of vernietigd.