Interne en Externe bedreigingen

Uit NORA Online
ISOR:Interne en Externe bedreigingen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Naast interne beveiligingsvoorzieningen ter voorkoming van interne bedreigingen, moet de organisatie ook voorzieningen treffen die de Huisvesting van IV beschermen tegen externe bedreigingen, zoals calamiteiten die veroorzaakt worden door de natuur of door menselijk handelen. Natuurlijke calamiteiten kunnen zijn brand, veroorzaakt door bliksem en of schade aangebracht aan gebouwen als gevolg van een aardbeving. Calamiteiten kunnen zijn veroorzaakt door foute handelingen van medewerkers, of het niet onderbrengen van kopieën van kritische data op verschillende locaties. Tevens kunnen calamiteiten ontstaan door ontwerpfouten en het nalaten van beveiligingsmaatregelen.


Criterium

Tegen natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukken behoort fysieke bescherming te worden ontworpen en toegepast.

Doelstelling

Bewerkstelligen van de weerbaarheid van de Huisvesting-IV en het voorkomen van verstoringen in de huisvesting.

Risico

Onbeschikbaarheid van Informatiesystemen en Data waardoor de aangesloten organisaties schade ondervinden in hun bedrijfsvoeringen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIR (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 11.1.4, NEN-ISO/IEC 27002 11.1.4

Onderliggende normen

ID Conformiteitsindicator Stelling Pagina
Huisv_B.07.01 natuurrampen, kwaadwillige aanvallen De organisatie heeft geïnventariseerd welke data en apparatuur bedrijf kritisch zijn. De organisatie heeft geïnventariseerd welke data en apparatuur bedrijf kritisch zijn
Huisv_B.07.02 natuurrampen, kwaadwillige aanvallen Tegen bedreigingen van buitenaf zijn beveiligingsmaatregelen genomen op basis van een expliciete risicoafweging. Tegen externe bedreigingen zijn beveiligingsmaatregelen genomeno.b.v. een expliciete risicoafweging
Huisv_B.07.03 natuurrampen, kwaadwillige aanvallen Bij huisvesting van bedrijfsmiddelen wordt rekening gehouden met de gevolgen van rampen, veroorzaakt door de natuur en menselijk toedoen. Bij huisvesting van bedrijfsmiddelen wordt rekening gehouden met de gevolgen van rampen
Huisv_B.07.04 ongelukken De brandweer keurt de aanwezige brandblusapparatuur jaarlijks op geschiktheid De brandweer keurt de aanwezige brandblusapparatuur jaarlijks op geschiktheid
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen