Voor de beheersing van netwerken worden minimumeisen

Uit NORA Online
ISOR:Voor de beheersing van netwerken worden minimumeisen
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Voor de beheersing van netwerken worden de volgende minimumeisen toegepast:

  • identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van alle soorten van netwerkverbindingen die worden gebruikt;
  • actuele lijst van toegestane en gebruikte protocollen;
  • actuele lijst van gebruikte netwerktoepassingen;
  • continu onderzoek naar beveiligingsrisico’s voor netwerken;
  • actuele netwerktopologie en daarvoor geldende beveiligingseisen.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Netwerkconnecties via de conformiteitsindicator verbindingen.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is SoGP (Standard of Good Practice) NC1.4