Netwerkconnecties

Uit NORA Online
ISOR:Netwerkconnecties
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Netwerkconnecties zijn niet expliciet genormeerd in de ISO27002. De ISO27033 benoemt in een principe, dat alle gebruikte segmenten, routeringen, verbindingen en aansluitpunten van een bedrijfsnetwerk bekend moeten zijn en moeten worden bewaakt.


Criterium

Alle gebruikte routeringen, segmenten, verbindingen en aansluitpunten van een bedrijfsnetwerk behoren bekend te zijn en te worden bewaakt.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27033-2 (Network security - Guidelines for the design and implementation of network security)

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
CommVZ_U.13.1verbindingenVoor de beheersing van netwerken worden de volgende minimumeisen toegepast:
  • identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van alle soorten van netwerkverbindingen die worden gebruikt;
  • actuele lijst van toegestane en gebruikte protocollen;
  • actuele lijst van gebruikte netwerktoepassingen;
  • continu onderzoek naar beveiligingsrisico’s voor netwerken;
  • actuele netwerktopologie en daarvoor geldende beveiligingseisen.
Voor de beheersing van netwerken worden minimumeisen
CommVZ_U.13.2bewaaktNetwerken worden bewaakt op het beoogd gebruik en overtreding van securitybeleid wordt gelogd.Netwerken worden bewaakt op het beoogd gebruik en overtreding van securitybeleid gelogd