Inhoudelijk programma rond NORA Gebruikersraad 2017

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Alle architecten en geïnteresseerden in de publieke sector zijn van harte welkom op het inhoudelijke programma dat is georganiseerd om de NORA Gebruikersraad van 14 november 2017. Centraal staan de drie focuspunten van de NORA de komende tijd: Digitale Authenticatie en identificatie, Privacy by Design en Digitale Mobiliteit.

Uitnodiging[bewerken]

-Volledige uitnodiging (PDF, 550 kB)-
Hierbij nodig ik jullie van harte uit voor het inhoudelijke programma rondom de NORA Gebruikersraad van 14 november 2017. We hopen dat jullie mee willen denken over drie actuele thema’s die grote impact hebben op onze dienstverlening en ons werk als architecten: digitale mobiliteit, privacy by design en digitale authenticatie en identificatie.

In drie parallelle sessies delen we kennis, ervaringen en de laatste ontwikkelingen binnen de thema’s. Niet alleen voor onszelf, maar voor alle architecten en andere collega’s in de publieke sector die worstelen met dezelfde problemen. De oplossingsrichtingen, knelpunten en ideeën die worden ingebracht in de sessies bepalen namelijk grotendeels de vervolgtrajecten binnen NORA de komende maanden en jaren.

Kies dus een sessie waar je wat mee kunt: omdat je zelf expert bent, omdat het perspectief van jouw organisatie niet gemist kan worden, of omdat je er direct mee te maken krijgt in je werk. Kun je niet kiezen? Spreek dan af met collega’s wie er naar welke sessie gaat en hoe je elkaar op de hoogte houdt. Deze uitnodiging staat open voor alle architecten en geïnteresseerden uit de publieke sector.

De resultaten komen terecht op https://noraonline.nl zodat iedereen er van kan profiteren. NORA is immers allang geen statisch document meer: de principes worden opnieuw bekeken in het licht van nieuwe ontwikkelingen, de verwijzingen naar nuttige oplossingen en standaarden groeien elke maand en actuele thema’s worden bijgehouden door experts en communities. Elke maand bezoeken meer dan 6000 unieke bezoekers de website om de nieuwste inzichten mee te nemen, maar voor het geval jij nog wat gemist hebt presenteren we tussen de themasessies en de borrel enkele van de meest opvallende wijzigingen.

Met vriendelijke groet, Menno Gmelig Meijling, secretaris NORA Gebruikersraad

Programma[bewerken]

Programmaonderdeel Tijdstip Locatie
Inloop en koffie 12.45 uur SCRUM-ruimte (5e verdieping ICTU)
Welkomstwoord 13.00 uur SCRUM-ruimte (5e verdieping ICTU)
Themasessie Digitale Authenticatie en identificatie 13.20 - 15.45 uur Zaal EL1-02 (1e verdieping ICTU)
Themasessie Privacy by Design 13.20 - 15.45 uur SCRUM-ruimte (5e verdieping ICTU)
Themasessie Digitale Mobiliteit 13.20 - 15.45 uur Zaal EL1-08 (1e verdieping ICTU)
Presentatie nieuwste ontwikkelingen NORA 2017 16.00 uur SCRUM-ruimte (5e verdieping ICTU)
Vergadering Gebruikersraad (voor leden) 16.00 uur EL1-02 (1e verdieping ICTU)
Borrel voor alle deelnemers 17.00 uur SCRUM-ruimte (5e verdieping ICTU)

Praktische informatie[bewerken]

Locatie: Het hele programma vindt plaats bij ICTU, Wilhelmina van Pruisenlaan 104 in Den Haag. Aanmelden: Aanmelden gaat per onderdeel, dus apart voor één van de drie kennissessies en voor de presentatie van de nieuwste ontwikkelingen. Leden van de Gebruikersraad krijgen een outlook-uitnodiging voor de vergadering zelf en kunnen zich zo aan- of afmelden.

Inhoud Programma[bewerken]

Themasessie Digitale Authenticatie en identificatie[bewerken]

Documenten[bewerken]

Verslag[bewerken]

Themasessie eID.jpg

In de aanloop naar de eIDAS-wetgeving en de nieuwe eID zijn alle overheden zich druk aan het voorbereiden op nieuwe authenticatie-voorzieningen. Het is een complex landschap aan het worden die iedere organisatie voor keuzes stelt zonder al te veel houvast.

In de eerste NORA themasessie van 14 november zijn de laatste ontwikkelingen aan het front besproken, er is gesproken over welke functionele behoeften die leven en die in brede zin zijn gerelateerd aan authenticatie, welke beelden er zijn over de gewenste situatie binnen een paar jaar.

De sessie is tevens de start van een initiatief voor de komende periode. Daarin onderzoeken we met de deelnemende domeinen welke oplossingen er mogelijk zijn binnen de wetgeving. Partijen ondersteunen elkaar bij implementatievraagstukken en helpen mee NORA te verrijken met gedeelde kennis.

Resultaat eerste themasessie[bewerken]

De sessie begon na de inhoudelijke inleiding van Vincent van de Laar met een inventarisatie wat ieder graag aan vragen zou willen inbrengen om tijdens de sessie en de komende maanden met elkaar te behandelen. Die vragen zijn:

Inhoudelijke vragen[bewerken]

 1. Waar hebben we het precies over? Wat is nu mogelijk?
 2. Hoe de overheid omgaat met
  • Elektronische identiteiten
  • Authenticatie & machtigingen
  • Autorisatie van diensten
 3. Het lijkt nu alleen authenticatie Waarom alleen digitale authenticatie?
  • Authenticatie van wie (burger, ondernemer, etc) Hoe wordt de relatie tussen rollen en personen straks vormgegeven?
  • Ook authenticatie van software en machines
  • Eigen eHerkenning voor ambtenaren
  • Multichannel authenticatie
  • Hoe omgaan met de nieuwe middelen in een grensregio?
 4. Machtigingen
  • Vertegenwoordiger burger
  • Machtigingen over de grens
  • Use cases voor machtigen
  • Machtigingen zaakgericht of wetsgericht?
 5. Governance op identiteit
  • Wie bepaalt / stelt vast? Wie is er in de lead?
 6. In hoeverre is een publiek-private samenwerking NORA-plichtig?
 7. Eenduidigheid in wetgeving en toepassing door juristen van een digitale handtekening
 8. Spanningsveld tussen dienstverleners en aansprakelijkheid
 9. Nederlandse versus internationale wetgeving
 10. In hoeverre is het wenselijk te differentiëren in niveaus van authenticatie?

Hulp in de aanpak[bewerken]

 1. Waar halen we de kennis vandaan? Kennisdomein
 2. Eén taal (eenduidige definities)
 3. Zorg kennis delen / Kennis, oplossing, middel
 4. Eenduidige set van requirements
  1. Bruikbaarheid diensten
  2. Middel ook bruikbaar bij balie / telefoon
  3. Zodat makkelijk en fijnmazige machtiging mogelijk wordt
  4. Hoe kan het effectiever, duidelijker, en bruikbaar
  5. Input (beheer) bouwsteen Identiteit
 5. Wat is het verhaal dat ik vertel aan (overheids)organisaties
 6. Hoe organiseer je dit thema in je bedrijf? Best practices
 7. Hoe kan ik mijn collega’s adviseren
  • Kennis
  • Richtlijnen
  • Prioriteiten
 8. Beleid beïnvloeden

Waar hebben we behoefte aan bij ons werk?[bewerken]

 1. Inhoudelijke vragen beantwoorden die er in de praktijk leven
 2. Overzicht van waar het domein uit bestaat en wat de verbanden zijn
 3. Behoefte in kaart brengen >> manifesteren bij de betrokken beleidsdepartementen
 4. Gewenste inrichting op termijn, gewenste architectuur van het domein
 5. Communicatie met stakeholdergroepen, materiaal om kennis over te dragen
 6. Implementatievragen rondom eIDAS: stappenplan eIDAS

Gewenste resultaten[bewerken]

Vervolgens werd de zaal de vraag voorgelegd welke gewenste resultaten men graag vanuit NORA graag zou willen maken samen en graag wil ontvangen:

 1. Landkaart
 2. Verzamelde kennis / FAQ’s
 3. Gewenste inrichting (samen met Logius)
 4. Stappenplan eIDAS
 5. Gezamenlijke inkoop: Identity as a Service
 6. Use cases / best practices
 7. Community van architecten rondom dit thema

Vervolg[bewerken]

In de komende maanden wordt een serie werksessies gehouden onder leiding van Eric Brouwer (werkzaam namens ICTU voor NORA). De sessies vinden plaats bij de deelnemers van het overleg, er hebben zich zo’n 15 actieve deelnemers gemeld. Voor meer informatie of suggesties, meld je via nora@ictu.nl.


De sessies zijn gepland op:

Data Tijd Bij wie?
12 december 14 – 17 uur ICTU
16 januari 14 – 17 uur Gemeente Den Haag
20 februari 14 – 17 uur
20 maart 14 – 17 uur
17 april 14 – 17 uur


In de volgende NORA bijeenkomst worden de (tussen)resultaten gedeeld met belangstellenden: 29 mei 2018, 13 – 16 uur. Expertgroep IAM

Themasessie Privacy by Design[bewerken]

Themasessie Digitale Mobiliteit[bewerken]

}}
Contactpersoon: Ludwina van der Wijst

Terugkoppeling na afloop[bewerken]

In OMO gebruiken we intervisie om enerzijds de indiener van de casus concreet verder te helpen en anderzijds te leren van elkaars kennis en inzichten. In deze sessie stond de casus 'Zelfbediening justitiabelen' centraal: gevangenen gebruiken veel verschillende papieren formulieren om bijvoorbeeld een kappersbezoek aan te vragen, een bezoek te krijgen van de dominee of een pakje shag te kopen. De ‘tablet voor gevangenen’ zou die dienstverlening gemakkelijker kunnen maken, maar is dat echt zo en hoe pak je dat aan?

Het was een kleine groep deelnemers maar de discussie en ideeën waren goed. We hebben ook nagedacht over verdere sessies, en welke thema’s die zouden moeten behandelen. OMO gaat drie vervolgsessies organiseren in het komende half jaar, waarbij telkens een casus behandeld wordt die aansluit bij een thema waar de groep over wil praten. De drie thema’s die zijn genoemd:

 • Hoe besluit je of je een app nodig hebt of niet en welke kaders hanteer je daarbij?
 • Richtinggevende principes over mobility zijn er nog niet echt, daar is wel behoefte aan, dus hoe komen we daartoe en hoe passen die dan in de context van NORA?
 • Hoe kun je toch mobiel werken zonder gebruik van internet, dus op plekken waar online gaan geen optie is.

Voor de drie vervolgsessies wordt ook de NORA-community nadrukkelijk uitgenodigd en de resultaten krijgen hun plek in het thema Mobiele apps. Nieuwe suggesties voor een te behandelen casus en/of thema zijn welkom via omo@ictu.nl.

Oorspronkelijke programma[bewerken]

Het gebruik van mobiele apparaten heeft grote invloed op onze manier van denken en werken. Er kan technisch al heel veel, de voordelen voor digitale dienstverlening zijn duidelijk. Toch kost het vaak veel uitzoekwerk en is het een intensief leerproces. Dan is het fijn om terug te kunnen vallen op elkaars ervaring. Daarvoor is het Overheid Mobility Overleg dat binnenkort een nieuw seizoen ingaat. In de themasessie op 14 november gaan we aan de slag met een concrete casus 'Zelfredzaamheid Justitiabelen (ZBJ)'. Ook inventariseren we welke mobiliteitsvraagstukken er spelen voor architecten. Welke uitdagingen wil je graag voorleggen aan je collega’s? Welke onderwerpen wil je in het Overheid Mobility Overleg aan de orde stellen?

Presentatie nieuwste ontwikkelingen NORA 2017[bewerken]

Aanmelden: nora@ictu.nl
Contactpersoon: Marieke Vos
De NORA is geen statische blauwdruk, maar een dynamisch geheel van afspraken (principes), handige verwijzingen (standaarden, bouwstenen et cetera) en verzamelde kennis en tools (thema’s). De afgelopen twee jaar zijn er een hoop nieuwe dingen toegevoegd, hebben we informatie van anderen ontsloten en zijn er een paar belangrijke wijzigingen in de Afgeleide Principes geweest. Laat je bijpraten en geef je feedback!