Persoonlijke benadering

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP20
StellingDe dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze.
RationaleAfnemers verwachten dat de dienstverlener hun voorkeuren en specifieke wensen onthoudt en daarmee rekening houdt. Wanneer de afnemer geïdentificeerd is, zijn diens gegevens en mogelijke voorkeuren ook bekend. De dienst moet het mogelijk maken om op basis van deze informatie het verdere contact vorm te geven. Dit principe is met name relevant voor diensten waarbij de afnemer bekend is, zoals vertrouwelijke of zaakgerelateerde diensten.
Implicaties
  • De dienstverlener slaat klantcontactinformatie op (contactmomenten-, personen, afgenomen diensten en voorkeuren) en bouwt op basis hiervan klantbeelden (zie definitie) op.
  • De dienst wordt aangevraagd en geleverd op basis van deze klantbeelden.
  • Dit klantbeeld is beschikbaar in alle contactfuncties (zie definitie) wanneer er contact is met de afnemer
  • Bij de verzameling van klantcontactinformatie informeert de dienstverlener de betrokkenen over alle verwerkingen.
  • De dienstverlener deelt klantcontactinformatie met andere dienstverleners in het kader van persoonsgerichte dienstverlening. Juridische en praktische implicaties hiervan zijn onderzocht.
VoorbeeldenZiekenhuizen houden rekening met het medicijngebruik, speciale dieetwensen, en

allergieën van patiënten. Bij veel diensten kan de afnemer een voorkeur aangeven voor

e-mail of post, voor het ontvangen van berichten.
ClusterVraaggerichtheid naar een hoger plan
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ArchitectuurdomeinProcessen
ToepassingsgebiedGeneriek
RelatieToelichtingAP 23 en 24: ook bij deze principes gaat het om (automatische en proactieve ) dienstverlening op maat.
Status actualiteitActueel
Prioriteit revisit1
Laag binnen vijflaagsmodel1, 2, 3

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Persoonlijke benaderingHeeft bron
Persoonlijke benaderingIs gerelateerd aan
Persoonlijke benaderingRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Relatie PRIV U.05-AP20 (Relatiebeschrijving)EindpuntPersoonlijke benadering
Relatie PRIV U.07-AP20 (Relatiebeschrijving)EindpuntPersoonlijke benadering
Relatie PRIV U.05-AP20 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanPersoonlijke benadering
Relatie PRIV U.07-AP20 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanPersoonlijke benadering
Perspectief gebruiker (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanPersoonlijke benadering

"Relatie Afgeleid principe 20, realiseert Basisprincipes 1 en 3"