Persoonlijke benadering

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"Relatie Afgeleid principe 20, realiseert Basisprincipes 1 en 3"
 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP20
StellingDe dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze.
RationaleAfnemers verwachten dat de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) hun voorkeuren en specifieke wensen onthoudt en daarmee rekening houdt. Wanneer de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. geïdentificeerd is, zijn diens gegevens en mogelijke voorkeuren ook bekend. De dienst moet het mogelijk maken om op basis van deze informatie het verdere contact vorm te geven. Dit principe is met name relevant voor diensten waarbij de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. bekend is, zoals vertrouwelijke of zaakgerelateerde diensten.
Implicaties
  • De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) slaat klantcontactinformatie op (contactmomenten-, personen, afgenomen diensten en voorkeuren) en bouwt op basis hiervan klantbeelden (zie definitie) op.
  • De dienst wordt aangevraagd en geleverd op basis van deze klantbeelden.
  • Dit klantbeeldEen overzicht van de voorkeuren en behoeften van de klant op basis van geagregeerde klancontactinformatie is beschikbaar in alle contactfuncties (zie definitie) wanneer er contact is met de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.
  • Bij de verzameling van klantcontactinformatie informeert de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) de betrokkenen over alle verwerkingen.
  • De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) deelt klantcontactinformatie met andere dienstverleners in het kader van persoonsgerichte dienstverlening. Juridische en praktische implicaties hiervan zijn onderzocht.
VoorbeeldenZiekenhuizen houden rekening met het medicijngebruik, speciale dieetwensen, en

allergieën van patiënten. Bij veel diensten kan de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. een voorkeur aangeven voor

e-mail of post, voor het ontvangen van berichten.
ClusterVraaggerichtheid naar een hoger plan
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ArchitectuurdomeinProcessen
ToepassingsgebiedGeneriek
RelatieToelichtingAP 23 en 24: ook bij deze principes gaat het om (automatische en proactieve ) dienstverlening op maat.
Status actualiteitActueel
Prioriteit revisit1

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Persoonlijke benaderingRealiseert
Persoonlijke benaderingHeeft bron
Persoonlijke benaderingIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Relatie PRIV U.05-AP20 (Relatiebeschrijving)EindpuntPersoonlijke benadering
Relatie PRIV U.07-AP20 (Relatiebeschrijving)EindpuntPersoonlijke benadering
Relatie PRIV U.05-AP20 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanPersoonlijke benadering
Relatie PRIV U.07-AP20 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanPersoonlijke benadering
Perspectief gebruiker (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanPersoonlijke benadering