WPA2 Enterprise

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Van 23 februari t/m 23 maart 2018 is er een internetconsultatie van het Forum Standaardisatie over deze standaard.
Standaard.png
Naam: WPA2 Enterprise
ID: WPA 2 Enterprise
Type: Standaard

Publicatiedatum: 2016/02/02
Versie: Versie 2 (802.11)


Steeds meer komt het voor dat medewerkers van overheidsorganisaties WiFi-toegang nodig hebben op andere locaties dan hun eigen werkplek. Als de gastlocatie WiFi-toegang biedt met een gedeeld wachtwoord, dan moeten zij handmatig een verbinding maken met het WiFi-netwerk door het gedeelde wachtwoord in te geven. Dit is onveilig en inefficiënt.

WPA2 Enterprise (Wi-Fi Protected Access II Enterprise) maakt het mogelijk dat gebruikers automatisch en veilig toegang krijgen tot aangesloten WiFi-netwerken via authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. op basis van bestaande identiteitsgegevens. Diensten zoals Govroam, Rijk2Air en Eduroam maken al gebruik van WPA2 Enterprise, en bieden WiFi-toegang met een hoog beveiligingsniveau zonder dat de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem extra handelingen hoeft te verrichten.

De standaard specificeert de beveiligingsmechanismen bij het tot stand brengen van toegang tot een WiFi-netwerk. De standaard is noodzakelijk om op eenvoudige wijze gebruikers toegang tot WiFi-netwerken te verlenen en biedt een veilige authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit.- en vercijferingstechniek voor WiFi-verbindingen. De WPA2-Enterprise standaard refereert naar een aantal andere standaarden:

  • EAP: standaard voor authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. over een point-to-point-verbinding, bijvoorbeeld tussen een WiFi-gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem en een access point.
  • IEEE 802.1X: standaard om EAP te gebruiken op een WiFi-netwerk.
  • RADIUS: maakt het mogelijk om toegang te verlenen op basis van de identiteit van de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem.

Waar toepasbaar

  • Toepassingsgebied:
  • Werkingsgebied:


Meer informatie  • Beheerorganisatie: IEEE-ISTO
Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

Voorziening Toelichting Oordeel Relevantie Volgens bron Gepubliceerd op
BRI (Basisregistratie Inkomen) WPA2 wordt toegepast door de Belastingdienst. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst) Op de wifivoorziening van DWR wordt deze standaard toegepast. Dit is een kantoorvoorziening. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
ODC-Noord Deze standaard is toegepast waar ODC-Noord wifi gebruikt. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen