WPA2 Enterprise

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Van 2020-10-07 t/m 2020-11-04 is er een internetconsultatie van het Forum Standaardisatie over deze standaard. Internetconsultatie over het toepassingsgebied voor de verplichting
Standaard.png
Naam: WPA2 Enterprise
ID: WPA 2 Enterprise
Type: Standaard
PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified): 2016/02/02
Versie: Versie 2 (802.11)
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:WPA2 Enterprise
Beveiligde WIFI Netwerken


Steeds meer komt het voor dat medewerkers van overheidsorganisaties WiFi-toegang nodig hebben op andere locaties dan hun eigen werkplek. Als de gastlocatie WiFi-toegang biedt met een gedeeld wachtwoord, dan moeten zij handmatig een verbinding maken met het WiFi-netwerk door het gedeelde wachtwoord in te geven. Dit is onveilig en inefficiënt.

WPA2 Enterprise (Wi-Fi Protected Access II Enterprise) maakt het mogelijk dat gebruikers automatisch en veilig toegang krijgen tot aangesloten WiFi-netwerken via authenticatie op basis van bestaande identiteitsgegevens. Diensten zoals Govroam, Rijk2Air en Eduroam maken al gebruik van WPA2 Enterprise, en bieden WiFi-toegang met een hoog beveiligingsniveau zonder dat de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem extra handelingen hoeft te verrichten.

De standaard specificeert de beveiligingsmechanismen bij het tot stand brengen van toegang tot een WiFi-netwerk. De standaard is noodzakelijk om op eenvoudige wijze gebruikers toegang tot WiFi-netwerken te verlenen en biedt een veilige authenticatie- en vercijferingstechniek voor WiFi-verbindingen. De WPA2-Enterprise standaard refereert naar een aantal andere standaarden:

  • EAP: standaard voor authenticatie over een point-to-point-verbinding, bijvoorbeeld tussen een WiFi-gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem en een access point.
  • IEEE 802.1X: standaard om EAP te gebruiken op een WiFi-netwerk.
  • RADIUS: maakt het mogelijk om toegang te verlenen op basis van de identiteit van de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem.
  • Nut: Steeds meer komt het voor dat medewerkers van overheidsorganisaties WiFi-toegang nodig hebben op andere locaties dan hun eigen werkplek. Als de gastlocatie WiFi-toegang biedt met een gedeeld wachtwoord, dan moeten zij handmatig een verbinding maken met het WiFi-netwerk door het gedeelde wachtwoord in te geven. Dit is onveilig en inefficiënt.

WPA2 Enterprise maakt het mogelijk dat gebruikers automatisch en veilig toegang krijgen tot aangesloten WiFi-netwerken via authenticatie op basis van bestaande identiteitsgegevens. Diensten zoals Govroam, Rijk2Air en Eduroam maken al gebruik van WPA2 Enterprise, en bieden WiFi-toegang met een hoog beveiligingsniveau zonder dat de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem extra handelingen hoeft te verrichten.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: WPA2 Enterprise moet worden toegepast op het tot stand brengen van toegang tot WiFi-netwerken, met uitzondering van openbare netwerken voor gastgebruik.Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd.
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij investeren in ICT-systemen voor het opzetten van WiFi-netwerken (local area netwerken met WiFi access) 

Meer informatie

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)Op de wifivoorziening wordt deze standaard toegepast. Wifi wordt door SSC-ICT als voorziening geleverd in de kantoorpanden waar SSC-ICT IT-dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) voor het pand is (IDV-P).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
ODC-NoordDeze standaard is toegepast waar ODC-Noord wifi gebruikt. voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden