Werkgroep NORA AP mei 2021

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Werkgroep NORA Architectuur Principes op maandag 10 mei 2021.
Doel: Uitwerken van Kernwaarden van Dienstverlening naar Doelen en NORA Architectuurprincipes
Doelgroep: leden Werkgroep .Verslag. Stukken voor deze vergadering waren werkversies, die indien gewenst opvraagbaar zijn bij NORA Beheer.

Aanwezigen

Laurens Groenewegen, Marco Deterink -> Gert Eijkelboom, Steven Ham, Ralph Barten, Robert van Wessel, Athena Wijsman.

Actiepunten en deadlines

Dinsdag 25 mei 2021: Definitieve beschrijving Kernwaarden af.

Woensdag 26 mei 2021: Steven en Athena controleren en waarborgen consistentie tussen definitieve beschrijvingen Kernwaarden

Te doen vóór 31 mei:

 • De nieuwe set APs zijn voorzien van een (definitieve) titel en stelling.
 • Raadpleeg en pas eventueel kolom K aan bij het vormen hiervan (dienst versus dienstverlener nuancering)
 • Valideer per AP de aansluitende Doelen.
 • Gekeken is aansluiting van APs met de Doelen. Valideer deze en vul in/aan op volgorde van best passend (1e, 2e, 3e). Zie gele blokjes kolom N, O, P.
 • Denk alvast na over verdere uitwerkingen, wanneer e.e.a. wordt voorgesteld aan de Gebruikersraad (roadmap 2021)
 • Bekijk eigen (DNB & SVB) voorschriften en onderzoek of deze nijgen naar Afgeleide/Architectuur Principes en/of de lagen van het Vijflaagsmodel.

Dinsdag 1 juni 2021:

 • Voorstel aan Gebruikersraad opleveren
 • Nieuwe set APs met titel, stelling, doelen en een status update

Dinsdag 8 juni 2021: Gebruikersraadmoment

Inbreng normatieve uitspraken vs. constructie principes

Relatie met voorschriften: Het huidige kennismodel van de NORA kan bijna al voorschriften laten zien. De voorschriften die nu bedacht zijn, zijn onderverdeeld in verschillende domeinen/gebieden (Applicaties, Infrastructuur, Ketenintegratie, Privacy en Security).

Beslissingen

 • Geen aparte constructie principes opnemen omdat hierdoor het aantal architectuur principes te massaal gaat worden.
 • Alles dat ‘constructie achtig’ kan in de vorm van ‘voorschriften’ al dan niet ondergebracht als attribuut bij een AP dan wel als aparte entiteit gekoppeld aan een AP.

Discussiepunten en vragen

 • ‘Voorschriften’ ¹ Afspraken binnen NORA
 • Afspraak binnen DNB/SVB » SLA trant
 • Afspraken binnen NORA zijn concrete invullingen van de implicaties van Architectuurprincipes, zie https://www.noraonline.nl/wiki/Afspraak_(begrip)
 • Andere naamgeving voor ‘Voorschriften’, zoals constructie-aanbeveling/tip
 • ‘Voorschriften’ zijn goed voor het praktisch bruikbare niveau in de NORA, maar op langere termijn vergt het veel werk om deze up to date te houden.
 • Hoe worden ‘voorschriften’ straks gedefinieerd en gemodelleerd binnen het Kennismodel?
 • Relatie: Voorschrift verwijst naar 1 of meer AP’s
 • Staan gebieden binnen DNB gelijk aan domeinen binnen NORA?
 • De voorschriften die nu bedacht zijn, zijn onderverdeeld in verschillende domeinen/gebieden. (Applicaties, Infrastructuur, Ketenintegratie, Privacy en Security)

Actiepunt

 • Bekijk eigen (DNB & SVB) voorschriften en onderzoek of deze nijgen naar Afgeleide/Architectuur Principes en/of de lagen van het Vijflaagsmodel.

Dienst versus Dienstverlener

De nieuwe set AP’s hebben veel te maken met de dienstverlener en niet de dienst. Discussiepunt/vraag: Is dit een onbalans en is dit erg?

Mapping AP naar een Doel

Gekeken is hoe de AP’s aansluiten met de Doelen, zie gele cellen kolom N, O, P. (NB: gebruikte stukken zijn werkversies en niet digitoegankelijk gemaakt. Ze zijn waar nodig op te vragen bij NORA Beheer.)

Actiepunt: Valideer per AP de aansluitende Doelen. Vul in/aan op volgorde van best passend (1e, 2e, 3e).

Openstaande acties rondom nieuwe versie van AP’s

 • Titel, stelling, rationale etc
 • Laten vervallen van huidige APs en om welke reden dan?
 • Toevoegen van nieuwe APs en om welke reden?

Beslissing

Dinsdag 1 juni 2021 zal een voorstel aan Gebruikersraad worden opgeleverd met daarin:

 • Een nieuwe set APs met titel, stelling, bijbehorende doelen
 • Een status update