Beheers risico's voortdurend

Uit NORA Online
(Doorverwezen vanaf Beheers risico's voortdurend)
Ga naar: navigatie, zoeken


Is onderdeel van RFC Bindende architectuurafspraken 2022
Overzichtspagina RFC
Feedback
Via leden van de NORA Gebruikersraad
Type pagina
Architectuurprincipe
Alle Architecuurprincipes bekijken:
Architectuurprincipes
ID
NAP13
Versie
resultaten review verwerkt
Status & toelichting
Concept

De Gebruikersraad heeft ingestemd met de RFC op 13-9-2022. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2023.
Historie: Dit concept is nieuw en niet gebaseerd op eerdere NORA-afspraken.

Stelling

Maak in alle stappen van ontwerp en doorontwikkeling van de dienst de risico's inzichtelijk en stuur op een afgewogen beheersing ervan.

Rationale

Wanneer helder in beeld is welke gevaren en bedreigingen van toepassing zijn voor de dienst, kun je gepaste beheersmaatregelen nemen. De manieren waarop componenten kunnen falen of hoe er misbruik van kan worden gemaakt zijn onderdeel van de risicoanalyse. Telkens kan dan de afweging worden gemaakt in welke mate de kosten en inspanningen van verdere mitigatie in verhouding staan tot de gevolgen als een risico zich voordoet.

De bereidheid van de overheidsdienstverlener om restrisico's te accepteren maakt onderdeel uit van de afweging. Door risico's tijdig te onderkennen zijn beheersmaatregelen effectiever en efficiënter te implementeren.

Realiseert doel(-en)

Alle implicaties bij dit architectuurprincipe

IDImplicatieLaag
IMP063Bepaal de continuïteitseisen2
IMP078Bewaak de continuïteit en stel een calamiteitenplan op2
IMP081Borg de vertrouwelijkheid van gegevens in maatregelen4
IMP080Controleer de verwerking van gegevens3
IMP062Evalueer de risicoanalyse bij veranderingen2
IMP079Garandeer de beschikbaarheid van systemen3
4
5
IMP085Kies bij cloudoplossingen SaaS boven PaaS boven IaaS2
3
4
5
IMP015Maak beveiligingsmaatregelen zo gebruiksvriendelijk mogelijk4
IMP061Reduceer rest-risico's2
IMP070Segmenteer het netwerk5
IMP064Stel onweerlegbaarheid vast4
IMP084Versleutel gegevens in rust en transport4
IMP086Zorg dat software up-to-date is4
5

Implicaties per laag

Laag 1: Grondslagenlaag

Dit architectuurprincipe heeft (nog) geen implicaties in Laag 1.

Laag 2: Organisatorische laag

Laag 3: Informatielaag

Laag 4: Applicatielaag

Laag 5: Netwerklaag