BV BSN (Beheervoorziening BSN)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Voorziening.png

Naam: BV BSN (Beheervoorziening BSN)
ID: BV BSN
Type: Voorziening


Beschrijving

De Beheervoorziening BSN (BV BSN) is het geheel van voorzieningen dat zorgt voor het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN. De Beheervoorziening regelt ook de toegang tot de identificerende gegevens in de achterliggende authentieke registratie BRP (bestaande uit de GBA en de Registratie Niet-ingezetenen (RNI)) en de verificatieregisters voor de identiteitsbewijzen ter verificatie van de identiteit aan het loket. De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (BSN) regelt dat alle overheidsorganen van het BSN gebruik kunnen maken voor het uitvoeren van hun taak. Daarnaast kunnen bij of krachtens de wet gevallen worden geregeld waarin ook anderen dan overheidsorganen van het BSN gebruik dienen te maken.

Informatie

http://www.earonline.nl/index.php/BSN_Beheervoorziening, http://www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl/BSN/Beheervoorziening_BSN_BV_BSN

Opdrachtgever

Realiseert

Burgerservicenummer

Toepassing standaarden

Standaard Toelichting Oordeel Relevantie Volgens bron Gemeten op
Digikoppeling GBA-V en BV-BSN maken gebruik van een eigen protocol zoals omschreven in het Logisch Ontwerp 3.8. Voor de berichtendienst wordt gebruik gemaakt van het X.400 protocol. Er zijn plannen om voor de BRP (basisregistratie personen) gebruik te gaan maken van Digikoppeling. Dit geldt niet voor de BV-BSN. Gebruik van de voorziening verloopt via besloten netwerken, meer specifiek en voornamelijk Gemnet. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2014 11 december 2014
Digikoppeling (Standaarden) Gebruik van de voorzieningen verlopen via besloten netwerken, meer specifiek en voornamelijk Gemnet. Er ligt een integraal plan om in 2016 alle registers van RvIG te ontsluiten op digikoppeling. gepland van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2015 16 december 2015
IPv6 en IPv4 De voorzieningen zijn IPv6-ready in datacentrum, maar er wordt momenteel gebruik gemaakt van IPv4 adressen via Gemnet. Het is nog niet bekend wanneer er met het ontsluiten op IPv6 zal worden begonnen. Hier ligt een afhankelijkheid met de Gemnet transitie. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2015 16 december 2015
IPv6 en IPv4 De voorzieningen zijn IPv6-ready in datacentrum, maar er wordt momenteel gebruik gemaakt van IPv4-adressen via Gemnet. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2014 11 december 2014
NEN-ISO/IEC 27001
NEN-ISO/IEC 27002
BPR heeft een beveiligingsplan op basis van de BIR. Hier worden jaarlijks audits op gedaan. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2014 11 december 2014
NEN-ISO/IEC 27001 De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft een beveiligingsplan op basis van de BIR. Hier worden externe audits op gedaan. Er is een In Control Verklaring (ICV) aanwezig. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2015 16 december 2015
NEN-ISO/IEC 27002 De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft een beveiligingsplan op basis van de BIR. Hier worden externe audits op gedaan. Er is een In Control Verklaring (ICV) aanwezig. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2015 16 december 2015
StUF BRP heeft aangegeven te kiezen voor eenduidige gegevensuitwisseling en dus geen aparte koppelvlakken te ontwikkelen voor gemeenten. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2014 11 december 2014
StUF De voorziening spreekt de WSI standaard XML/SOAP met haar gebruikers. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2015 16 december 2015
TLS De voorziening ondersteunt zowel TLS 1.2, 1.1 als 1.0. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2015 16 december 2015

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen