BV BSN (Beheervoorziening BSN)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenVoorziening.png

Naam: BV BSN (Beheervoorziening BSN)
ID: BV BSN
Type: Voorziening


Beschrijving

De Beheervoorziening BSN (BV BSN) is het geheel van voorzieningen dat zorgt voor het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN. De Beheervoorziening regelt ook de toegang tot de identificerende gegevens in de achterliggende authentieke registratie BRP (bestaande uit de GBA en de Registratie Niet-ingezetenen (RNI)) en de verificatieregisters voor de identiteitsbewijzen ter verificatie van de identiteit aan het loket. De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (BSN) regelt dat alle overheidsorganen van het BSN gebruik kunnen maken voor het uitvoeren van hun taak. Daarnaast kunnen bij of krachtens de wet gevallen worden geregeld waarin ook anderen dan overheidsorganen van het BSN gebruik dienen te maken.

Informatie

http://www.earonline.nl/index.php/BSN_Beheervoorziening, http://www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl/BSN/Beheervoorziening_BSN_BV_BSN

Opdrachtgever

Realiseert

Burgerservicenummer

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGemeten op
Digikoppeling (Standaard)Gebruik van de voorzieningen verlopen via besloten netwerken, meer specifiek en voornamelijk Gemnet. Er ligt een integraal plan om in 2016 alle registers van RvIG te ontsluiten op digikoppeling.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015
IPv6 en IPv4De voorzieningen zijn IPv6-ready in datacentrum, maar er wordt momenteel gebruik gemaakt van IPv4 adressen via Gemnet. Het is nog niet bekend wanneer er met het ontsluiten op IPv6 zal worden begonnen. Hier ligt een afhankelijkheid met de Gemnet transitie.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015
NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 (Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen)De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft een beveiligingsplan op basis van de BIR. Hier worden externe audits op gedaan. Er is een In Control Verklaring (ICV) aanwezig.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015
NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017 (Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging)De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft een beveiligingsplan op basis van de BIR. Hier worden externe audits op gedaan. Er is een In Control Verklaring (ICV) aanwezig.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015
StUFDe voorziening spreekt de WSI standaard XML/SOAP met haar gebruikers.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015
TLSDe voorziening ondersteunt zowel TLS 1.2, 1.1 als 1.0.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden