Bedrijfs- en beveiligingsfuncties

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 1.1 van 30 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten is vervangen door versie 1.2 van 26 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 1.2 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Omvat eindgebruikersfuncties voor het bedrijfsproces en de functionele ondersteuning van informatiebeveiliging die daarvoor nodig wordt geacht.

Objecttoelichting

De eigenschappen van het softwarepakket voldoen aan de businessbehoefte van de klant en ondersteunt daarmee op een veilige manier het bedrijfsproces. Het softwarepakket bevat goed-gedefinieerde mogelijkheden en interfaces.


Integratie en mogelijke koppelingen spelen daarbij een belangrijke rol. Het is zinvol na te gaan welke (open) standaarden een softwarepakket ondersteunt en in hoeverre deze in de toekomst actueel gehouden worden. Denk daarbij aan een standaard als Pan-European Public Procurement OnLine (PEPPOL) voor E-factureren.


Het softwarepakket dient de klant naast businessfuncties ook voldoende ‘digitale behendigheid’ te leveren, waardoor de organisatie componenten kan veranderen, naar behoefte kan uitbreiden en het softwarepakket aan het einde van de levenscyclus kan vervangen onafhankelijk van de belendende systemen.

Schaalgrootte

Elke schaalgrootte.

Voor wie

Klant.


Criterium

De noodzakelijke bedrijfs- en beveiligingsfuncties binnen het veranderingsgebied behoren te worden vastgesteld met organisatorische en technisch uitgangspunten.

Doelstelling

Het voldoen aan de businesseisen van de organisatie en de beoogde, veilige ondersteuning van het bedrijfsproces.

Risico

Datalekken en de continuïteit niet kunnen waarborgen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SWP_B.04.01 Bedrijfs- en beveiligingsfuncties

Bij de afleiding van de bedrijfsfuncties worden stakeholders uit het veranderingsgebied betrokken.

SWP_B.04.02 Bedrijfs- en beveiligingsfuncties

Voor het afleiden van bedrijfs- en beveiligingsfuncties worden formele methoden voor een gegevensimpactanalyse toegepast, zoals een (Business Impact Analyse) BIA en Data Protection Impact Assessment (DPIA) en wordt rekening gehouden met het informatieclassificatie-beleid.

SWP_B.04.03 Bedrijfs- en beveiligingsfuncties

Het softwarepakket dekt de eisen van de organisatie zodanig dat geen maatwerk noodzakelijk is. Wanneer de functionaliteit door een SaaS (Software as a Service)-leverancier wordt aangeboden via een app-centre, dan wordt het volgende onderzocht en overeengekomen:

  • Wie zijn de leveranciers of contractpartners van apps?
  • Wie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de app en de continuïteit?
SWP_B.04.04 Bedrijfs- en beveiligingsfuncties

Het softwarepakket biedt de noodzakelijke veilige interne en externe communicatie-, koppelings- (interfaces) en protectiefuncties, bij voorkeur gerelateerd aan open standaarden.

SWP_B.04.05 Bedrijfs- en beveiligingsfuncties

De documentatie van het softwarepakket beschrijft alle componenten voor de beveiligingsfuncties die ze bevatten.