Help/Afgeleide Principes

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
logo helpsectie, twee vraagtekens en de knoppen F1 en help in de kleuren van NORA (blauw, wit en paars)
Helpsectie NORA wiki:

Afgeleide principes van de NORA zijn onderdeel van het Kennismodel NORA. Kijk voor uitleg van wat een Afgeleid principe is en welke afgeleide principes de NORA kent op Afgeleide principes. De indeling van de beschrijving van afgeleide principes is voor alle principes hetzelfde.

Screenshot Afgeleid principe met kleurkaders

Doel van de pagina[bewerken]

De pagina over een afgeleid principe heeft als doelen:

 • Definiëren van het afgeleide principe en haar eigenschappen
 • Weergeven van de relatie van het afgeleid principe met andere architectuurelementen binnen de NORA

Indeling van de pagina[bewerken]

Vaste wiki-onderdelen[bewerken]

Een aantal van de zaken die je in beeld ziet op de voorpagina zijn hetzelfde op alle pagina's binnen de wiki. Het gaat dan met name om het menu links (paarse kader in de schermafbeelding) en de versieinformatie onder de titel (donkerblauwe kader). Uitleg over deze onderdelen staat op Help/Lezen.

Bruin kader bovenin: pictogram element en definitie[bewerken]

Boven in de pagina staat een pictogram van het element Afgeleide principes, een paars vlak met een uitroepteken en de tekst Afgeleid principe. In tekst staat de definitie van afgeleide principes uit het Kennismodel NORA.

Groen kader: Eigenschappen van het Afgeleide principe[bewerken]

De eigenschappen van het afgeleide principe, voor zover ingevoerd, worden weergegeven in een tabel. Mogelijke eigenschappen:

 • ID = Deze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
 • Stelling = De stelling van het afgeleide principe, de korte formulering van de situatie die het afgeleide principe probeert te bereiken.
 • Beschrijving = Meer uitgewerkte beschrijving van de stelling.
 • Rationale = Achterliggende redenering of reden waarom de situatie van de stelling wenselijk is.
 • Implicaties = Logische gevolgen of randvoorwaarden die voortkomen uit de stelling.
 • Voorbeelden = Voorbeelden van mogelijke toepassingen of uitwerkingen van de stelling in de praktijk.
 • Toepassingsgebied = Afbakening van het gebied waarbinnen het afgeleide principe van toepassing is en dus moet worden toegepast.
 • Cluster = In welke cluster het afgeleide principe is ingedeeld. Meer informatie over deze indeling op de pagina Afgeleide principes
 • Architectuurlaag = In welke architectuurlaag het afgeleide principe is ingedeeld. Meer informatie over deze indeling op de pagina Afgeleide principes
 • Architectuurdomein = In welke architectuurdomein het afgeleide principe is ingedeeld. Meer informatie over deze indeling op de pagina Afgeleide principes

Geel kader: Relaties en afgeleide relaties[bewerken]

In deze tabel staan de relaties die het afgeleide principe heeft met andere architectuurelementen uit het Kennismodel NORA weergegeven. Relaties kennen een Startpunt (dit afgeleide principe), een werkwoord dat de aard van de relatie beschrijft en een Eindpunt, het architectuurelement waar de relatie mee is. De drie meestvoorkomende relaties voor Afgeleide Principes zijn:

 • 'heeft bron,' met als eindpunt de bron waaruit de Basisprincipes in de wiki zijn opgenomen
 • 'realiseert,' met als eindpunt het Basisprincipe of de Basisprincipes die dit afgeleide principe realiseert, dus concreter mogelijk maakt.
 • 'is gerelateerd aan' met als eindpunt een ander Afgeleid Principe dat verwant is aan dit afgeleide principe.

Afgeleide relaties, de tweede tabel, zijn relaties waarbij dit afgeleide principe niet het Startpunt is, maar het Eindpunt.

Roze kader: Afbeelding Basisprincipe[bewerken]

De afbeelding bij elk Afgeleid Principe komt overeen met de afbeeldingen voor de Basisprincipes die gebruikt worden in de wiki en op www.digitaleoverheid.nl/nora. De afbeelding geeft aan welk Basisprincipe of Basisprincipes het Afgeleide Principe realiseert.