Apparatuur verwijdering

Uit NORA Online
ISOR:Apparatuur verwijdering
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Apparaten kunnen cruciale data bevatten. Het verwijderen van apparaten moet daarom volgens vastgestelde procedures plaatsvinden.


Criterium

Alle onderdelen van de apparatuur die opslagmedia bevatten behoren te worden geverifieerd om te waarborgen dat gevoelige gegevens en in licentie gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat software voorafgaand aan verwijdering of hergebruik zijn verwijderd of betrouwbaar veilig zijn overschreven.

Doelstelling

Waarborging dat gevoelige gegevens en in licentie gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat software voorafgaand aan verwijdering of hergebruik van apparatuur zijn verwijderd of betrouwbaar veilig zijn overschreven.

Risico

InformatieBetekenisvolle gegevens. kan in ongeautoriseerde handen komen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 11.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Huisv_U.08.01 geverifieerd

Voorgaand aan verwijdering of hergebruik wordt gecontroleerd of apparatuur opslagmedia bevat.

Huisv_U.08.02 verwijderd

Het verwijderen van apparatuur vindt plaats volgens vastgestelde procedurestappen: inleveren, verwijderen, vernietigen en afvoeren:

  • Inleveren - Bij beëindiging van het gebruik of bij een defect worden apparaten en informatiedragers bij de beheersorganisatie ingeleverd;
  • Verwijderen - De beheerorganisatie zorgt voor een verantwoorde verwijdering van data, zodat geen data op het apparaat aanwezig of toegankelijk is;
  • Vernietigen - Als verwijdering niet mogelijk is wordt de data vernietigd;
  • Afvoer - De beheerorganisatie zorgt voor een verantwoorde afvoer; het afvoeren of vernietigen wordt per bedrijfseenheid geregistreerd.

NB: Dit zijn criteria uit BIR versie 1.0.