Apparatuur-verwijdering

Uit NORA Online
ISOR:Apparatuur verwijdering
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Het verwijderen van apparatuur met een geregistreerde procedure.

Toelichting

Apparaten kunnen cruciale data bevatten. Het verwijderen van apparatuur moet daarom met vastgestelde procedures plaatsvinden.


Criterium

Alle onderdelen van de apparatuur die opslagmedia bevatten, behoren te worden geverifieerd om te waarborgen dat gevoelige gegevens en in licentie gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat software voorafgaand aan verwijdering of hergebruik zijn verwijderd of betrouwbaar veilig zijn overschreven.

Doelstelling

Het waarborgen dat gevoelige gegevens en in licentie gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat software voorafgaand aan verwijdering of hergebruik van apparatuur zijn verwijderd of betrouwbaar veilig zijn overschreven.

Risico

In ongeautoriseerde handen komen van informatie.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 11.2.7

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
HVI_U.08.01 Geverifieerd

Voorgaand aan verwijdering of hergebruik, behoort te worden gecontroleerd of apparatuur opslagmedia bevat.

HVI_U.08.02 Verwijdering of betrouwbaar veilig zijn overschreven

Het verwijderen van apparatuur vindt plaats met vastgestelde procedurestappen:

  • Inleveren

Bij beëindiging van het gebruik of bij een defect worden apparaten en informatiedragers bij de beheersorganisatie ingeleverd.

  • Verwijderen

De beheerorganisatie zorgt voor een verantwoorde verwijdering van data, zodat geen data meer op het apparaat aanwezig of toegankelijk is.

  • Vernietigen

Als verwijdering niet mogelijk is, wordt de data vernietigd.

  • Afvoeren

De beheerorganisatie zorgt voor een verantwoorde afvoer. Het afvoeren of vernietigen wordt per bedrijfseenheid geregistreerd.