Bedrijfsmiddelen inventaris

Uit NORA Online
ISOR:Bedrijfsmiddelen inventaris
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

In de Huisvesting van de Rekencentra zijn er verschillende bedrijfsmiddelen, voorzieningen en hieraan gerelateerde componenten, zoals: bekabelingvoorzieningen, back-up stroomvoorzieningen, glasvezel voorzieningen, klimaatbeheersing, airconditioning en geavanceerde brandblussystemen. Het is van belang de componenten van deze voorzieningen zelf en of informatie over deze voorzieningen te inventariseren en te registreren, zodat je juiste informatie beschikbaar wanneer gebeurtenissen erom vragen.


Criterium

Bedrijfsmiddelen die samenhangen met informatie en informatie verwerkende faciliteiten moeten worden geïdentificeerd, en van deze bedrijfsmiddelen behoort een inventaris te worden opgesteld en onderhouden.

Doelstelling

Bewerkstelligen dat een adequate informatie beschikbaar wanneer het noodzakelijk is.

Risico

Er kan geen tijdige actie worden genomen wanneer omstandigheden het vereisen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIR (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 8.1.1, NEN-ISO/IEC 27002 8.1.1

Onderliggende normen

ID Conformiteitsindicator Stelling Pagina
Huisv_U.02.01 inventaris Voor elk van de geïdentificeerde bedrijfsmiddelen behoort het eigenaarschap te worden toegekend (zie 8.1.2) en de classificatie te worden geïdentificeerd (zie 8.2). Eigenaarschap en classificatie is toegekend aan elk van de geïdentificeerde bedrijfsmiddelen
Huisv_U.02.02 inventaris Een RC- organisatie behoort bedrijfsmiddelen voor de Huisvesting-RC die relevant zijn in de levenscyclus van informatie te identificeren en hun belang te documenteren.

De levenscyclus van informatie behoort aanmaak, verwerking, opslag. overdracht, verwijdering en vernietiging te omvatten.

Documentatie behoort te worden onderhouden in speciale of bestaande inventarislijsten indien van toepassing.
Identificatie en documentatie van bedrijfsmiddelen voor de Huisvesting-RC
Huisv_U.02.04 inventaris Voor elk van de geïdentificeerde bedrijfsmiddelen behoort het eigenaarschap te worden toegekend (zie 8.1.2) en de classificatie te worden geïdentificeerd (zie 8.2). Eigenaarschap en classificatie van elk van de bedrijfsmiddelen is geïdentificeerd en toegekend
Huisv_U.02.05 inventaris Inventarisoverzichten van bedrijfsmiddelen helpen zeker te stellen dat doeltreffende bescherming plaatsvindt en kunnen ook voor andere doeleinden vereist zijn, zoals om gezondheids- en veiligheids-, verzekerings- of financiële (beheer van bedrijfsmiddelen) redenen. Doeltreffende bescherming is zekergesteld m.b.v. inventarisoverzichten
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen