Bedrijfsmiddelen verwijdering

Uit NORA Online
ISOR:Bedrijfsmiddelen verwijdering
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Bedrijfsmiddelen zijn alle objecten waarmee bedrijfsgegevens kunnen worden opgeslagen en/of verwerkt en objecten, waarmee toegang tot gebouwen, ruimten en IT-voorzieningen kan worden verkregen. Verwijdering van deze middelen dient nauwkeuring volgens vastgestelde procedures te worden behandeld (ingevoerd, gebruikt en afgevoerd).


Criterium

Informatieverwerkende bedrijfsmiddelen, uitgezonderd daarvoor bestemde mobiele apparatuur, mogen niet van de locatie worden verwijderd zonder voorafgaande goedkeuring.

Doelstelling

Bewerkstelligen van een gecontroleerde behandeling (invoering, gebruikt en afvoering) van be-drijfsmiddelen.

Risico

Het ontbreken van procedures voor de behandeling van bedrijfsmiddelen kan misbruik van bedrijfsmiddelen in de hand werken.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIR (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 11.2.5, NEN-ISO/IEC 27002 11.2.5

Onderliggende normen

ID Conformiteitsindicator Stelling Pagina
Huisv_U.09.01 bedrijfsmiddelen In het beveiligingsbeleid is geborgd dat het invoeren en afvoeren van bedrijfsmiddelen volgens een vaste procedure plaatsvindt. Onderdeel van deze procedure is een formeel toestemmingstraject. Het toestemmingstrajec voor in- en afvoeren van bedrijfsmiddelen is in het beveiligingsbeleid geborgd
Huisv_U.09.02 bedrijfsmiddelen Medewerkers en gebruikers van externe partijen die bevoegd zijn om toe te staan dat bedrijfsmiddelen van de locatie worden meegenomen moeten te worden geïdentificeerd. Identificatie van externe personen die bedrijfsmiddelen van de locatie mogen (laten) nemen
Huisv_U.09.03 bedrijfsmiddelen Aan de afwezigheid van bedrijfsmiddelen moet tijdsgrenzen worden gesteld en geverifieerd te worden of ze worden teruggebracht. Tijdsgrenzen aan de afwezigheid ern terugbrengen van bedrijfsmiddelen worden geverifieerd
Huisv_U.09.04 bedrijfsmiddelen Voor zover nodig en gepast moet het meenemen en de terugkeer van bedrijfsmiddelen te worden geregistreerd. Meenemen en terugkeer van bedrijfsmiddelen worden geregistreerd
Huisv_U.09.05 bedrijfsmiddelen De identiteit, rol en connectie van iedereen die bedrijfsmiddelen hanteert of gebruikt, behoort te worden gedocumenteerd en deze documenten moeten samen met de apparatuur, informatie of software worden geretourneerd. Documentatie van ieders identiteit, rol en connectie die bedrijfsmiddelen hanteert of gebruikt
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen