Beperking van software-installatie

Uit NORA Online
ISOR:Beperking van software-installatie
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Voor het gebruik van software (door een beheerder) op een server zijn regels opgesteld.

Het stellen regels voor het installeren van serverplatforms.

Criterium

Voor het door gebruikers (beheerders) installeren van software behoren regels te worden vastgesteld en te worden geïmplementeerd.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 12.6.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SERV_U.12.01 regels

Gebruikers (beheerders) kunnen op hun werkomgeving niets zelf installeren, anders dan via de ICT-leverancier wordt aangeboden of wordt toegestaan (white-list).

SERV_U.12.02 regels

De organisatie past een strikt beleid toe ten aanzien van het installeren en gebruiken van software.

SERV_U.12.03 regels

Het principe van least-privilege wordt toegepast.

SERV_U.12.04 regels

De rechten van beheerders worden verleend op basis van rollen.