Contractmanagement

Uit NORA Online
ISOR:Contractmanagement
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Wanneer de ontwikkeling en/of het beheer over de gehele of een deel van de Huisvesting-IV wordt uitbesteed, moeten de functionele en beveiligingseisen in een overeenkomst tussen beide partijen worden vastgelegd, zoals in een contract en/of Servicelevel Agreement (SLA). Deze overeenkomst moet garanderen dat er geen misverstanden bestaan tussen de beide partijen.


Criterium

Huisvestingsvoorzieningen die worden verworven, behoren te voldoen aan kwalitatieve en kwantitatieve eisen die zijn vastgelegd in overeenkomsten met de betreffende leveranciers.

Doelstelling

Bewerkstelligen dat de rekencentra aan het door de opdrachtgever beoogde beveiligingsniveau voldoet.

Risico

Continuiteits- of datalek-schade als gevolg van een gebrekkig volwassenheidsniveau van de Huisvesting-IV.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties , NIST (National Institute of Standards and Technology)

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
Huisv_B.05.01kwalitatieve en kwantitatieve eisenDe eisen en specificaties voor de Huisvesting-IV voorzieningen zijn onderdeel van het eisenpakket dat is opgesteld bij de verwerving van de voorzieningen.Het eisenpakket bij verwerving van Huisvestingsvoorzieningen bevat de gestelde eisen en specificaties
Huisv_B.05.02overeenkomstenHet verwerven van Huisvesting-IV voorzieningen vindt uitsluitend plaats op basis van een overeenkomst of andere formele afspraak.Het verwerven van Huisvestingsvoorzieningen uitsluitend o.b.v. formele afspraak of overeenkomst
Huisv_B.05.03overeenkomstenDe bij SLA’s en DAP’s betrokken rollen Contractmanagement en Servicelevel Management zijn vastgelegd.Bij SLA en DAP betrokken rollen voor Contractmanagement en Service Level Management zijn vastgelegd
Huisv_B.05.04overeenkomstenAfspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in SLA’s en DAP’s.Afspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in SLA’s en DAP’s
Huisv_B.05.05overeenkomstenDe levering van voorzieningen wordt periodiek door een onafhankelijke partij geëvalueerd.De levering van voorzieningen wordt periodiek door een onafhankelijke partij geëvalueerd