Contractmanagement

Uit NORA Online
ISOR:Contractmanagement
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Wanneer de ontwikkeling en/of het beheer over de gehele of een deel van de Huisvesting-IV wordt uitbesteed, moeten de functionele en beveiligingseisen in een overeenkomst (bijvoorbeeld contract en/of Service Level Agreement (SLA)) tussen beide partijen worden vastgelegd. Deze overeenkomst moet garanderen dat er geen misverstanden bestaan tussen beide partijen.


Criterium

Huisvestingsvoorzieningen die worden verworven voldoen aan kwalitatieve en kwantitatieve eisen, die zijn vastgelegd in overeenkomsten met de betreffende leveranciers.

Doelstelling

Huisvestingsvoorzieningen voldoen aan vooraf ontworpen eigenschappen, waaronder het beveiligingsniveau.

Risico

Schade door gebrek aan toetsmiddelen voor de Huisvestingsorganisatie om vast te stellen of de voorzieningen juist zijn en of deze aan het juiste beveiligingsniveau voldoen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties , NIST (National Institue of Standards and Technology)

Onderliggende normen

ID Conformiteitsindicator Stelling Pagina
Huisv_B.05.01 kwalitatieve en kwantitatieve eisen De eisen en specificaties voor de Huisvestingsvoorzieningen zijn onderdeel van het eisenpakket dat is opgesteld bij de verwerving van de voorzieningen. Het eisenpakket bij verwerving van Huisvestingsvoorzieningen bevat de gestelde eisen en specificaties
Huisv_B.05.02 overeenkomsten Het verwerven van Huisvestingsvoorzieningen geschiedt uitsluitend op basis van een overeenkomst of andere formele afspraak. Het verwerven van Huisvestingsvoorzieningen uitsluitend o.b.v. formele afspraak of overeenkomst
Huisv_B.05.03 overeenkomsten De rollen Contractmanagement Service Level Management die betrokken zijn bij SLA’s en DAP zijn vastgelegd. Bij SLA’s en DAP betrokken rollen Contractmanagement Service Level Management zijn vastgelegd
Huisv_B.05.04 overeenkomsten Afspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in SLA’s en DAP’s. Afspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in SLA’s en DAP’s
Huisv_B.05.05 overeenkomsten De levering van voorzieningen wordt periodiek door een onafhankelijke partij geëvalueerd. De levering van voorzieningen wordt periodiek door een onafhankelijke partij geëvalueerd
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen