Controle richtlijn

Uit NORA Online
ISOR:Controle richtlijn
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Binnen het Huisvesting Informatievoorziening bevinden zich verschillende bedrijfsmiddelen. Periodiek moet een functionaris met specifieke bevoegdheden controle activiteiten verrichten ten aanzien van de bedrijfsmiddelen Hierdoor kunnen eventuele gebreken tijdig worden vastgesteld en de noodzakelijke maatregelen worden getroffen. Deze activiteiten moeten ondersteund worden met richtlijnen, procedures en instructies, anders bestaat het risico dat de resultaten van de controle activiteiten niet voldoen aan de verwachte eisen. De beheerorganisatiestructuur geeft de samenhang van de ingerichte processen weer.


Criterium

Bedrijfsmiddelen behoren periodiek te worden gecontroleerd op basis van formeel vastgestelde richtlijnen en geconstateerde bevindingen dienen tijdig aan het management te worden gerapporteerd.

Doelstelling

Effectieve beheersing van de bedrijfsmiddelen binnen Huisvesting Informatievoorziening.

Risico

Niet tijdig de juiste maatregelen kunnen treffen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 10.10.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
Huisv_C.01.01richtlijnenDe Huisvesting Informatievoorziening organisatie beschikt over richtlijnen voor controle van bedrijfsmiddelen.De Huisvesting Informatievoorziening organisatie beschikt over richtlijnen voor controle van bedrijfsmiddelen
Huisv_C.01.02richtlijnenDe Huisvesting-IV organisatie beschikt over geautomatiseerde middelen voor effectieve ondersteuning van de controle activiteiten.Beschikking over geautomatiseerde middelen voor effectieve ondersteuning van de controle activiteiten
Huisv_C.01.03richtlijnenDe Huisvesting-IV organisatie beschikt over richtlijnen voor het uitvoeren van registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie.Beschikking over richtlijnen voor registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie
Huisv_C.01.04richtlijnenDe Huisvesting-IV organisatie beschikt over richtlijnen voor het evalueren van de Huisvesting-IV organisatie.Beschikking over richtlijnen voor evalueren van de Huisvesting-RC-organisatie
Huisv_C.01.05richtlijnenDe Huisvesting-IV organisatie heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s) van controle functionarissen vastgelegd.Vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van controle functionarissen