Controle richtlijn

Uit NORA Online
ISOR:Controle richtlijn
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Binnen het Huisvesting-IV bevinden zich verschillende bedrijfsmiddelen. Periodiek dient een functionaris met specifieke bevoegdheden controle activiteiten ten aanzien van de bedrijfsmiddelen te verrichten. Hierdoor kunnen eventuele gebreken tijdig worden vastgesteld en de noodzakelijke maatregelen worden getroffen. Deze activiteiten moeten ondersteund worden met richtlijnen, procedures en instructies, anders bestaat het risico dat de resultaten van de controle activiteiten niet voldoen aan de verwachte eisen. De beheerorganisatiestructuur geeft de samenhang van de ingerichte processen weer.


Criterium

Bedrijfsmiddelen behoren periodiek te worden gecontroleerd op basis van formeel vastgestelde richtlijnen en geconstateerde bevindingen dienen tijdig aan het management te worden gerapporteerd.

Doelstelling

Effectieve beheersing van de bedrijfsmiddelen binnen Huisvesting IV.

Risico

Niet tijdig de juiste maatregelen kunnen treffen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 10.10.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Huisv_C.01.01 richtlijnen

De Huisvesting-IV organisatie beschikt over richtlijnen voor controle van bedrijfsmiddelen.

Huisv_C.01.02 richtlijnen

De Huisvesting-IV organisatie beschikt over geautomatiseerde middelen voor effectieve ondersteuning van de controle activiteiten.

Huisv_C.01.03 richtlijnen

De Huisvesting-IV organisatie beschikt over richtlijnen voor het uitvoeren van registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie.

Huisv_C.01.04 richtlijnen

De Huisvesting-IV organisatie beschikt over richtlijnen voor het evalueren van de Huisvesting-IV organisatie.

Huisv_C.01.05 richtlijnen

De Huisvesting-IV organisatie heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s) van controle functionarissen vastgelegd.