De eigenaar beschikt over kennis, middelen, mensen en autoriteit

Uit NORA Online
ISOR:De eigenaar heeft de beschikking over noodzakelijke kennis middelen en mensen en autoriteit
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 23 oktober 2020 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De eigenaar heeft de beschikking over noodzakelijke kennis, middelen en mensen en autoriteit om zijn verantwoordelijkheid te kunnen uitvoeren ten aanzien van de inrichting van het toegangbeveiligingssysteem.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Eigenaarschap toegangsbeveiliging via de conformiteitsindicator Eigenaarschap.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is The Standard of Good Practice for Information Security 2018 PM1.2.2