Eigenaarschap toegangsbeveiligingssysteem

Uit NORA Online
ISOR:Eigenaarschap van bedrijfsmiddelen
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

De actoren aan wie bedrijfsmiddelen zijn toegewezen en die verantwoordelijk zijn gesteld voor classificatie, bescherming, positionering en betrouwbare, beveiligde inrichting hiervan. De coördinatie en beslissingen over specifieke acties (wie mag wat zien, raadplegen, muteren) vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar en in samenwerking met andere functionarissen (Responsible, Accountable, Consulting en Informed (RACI).

Toelichting

Om de toegang tot bedrijfsmiddelen, zoals het toegangsbeveiligingssysteem en overige fysieke bedrijfsmiddelen, betrouwbaar in te richten, is het van belang het eigenaarschap van bedrijfsmiddelen goed te beleggen, zodat de verantwoordelijke functionaris vanuit aan hem toegekende verantwoordelijkheid het toegangsbeveiligingssysteem conform de hieraan gestelde eisen kan inrichten.


Criterium

Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheden voor logische toegangsbeveiligingssystemen en de verantwoordelijkheden voor fysieke toegangsbeveiligingssystemen behoren te zijn vastgelegd.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat er een verantwoordelijke is voor het toegangsbeveiligingssysteem en voor een betrouwbare inrichting ervan, dan wel ervoor zorgen dat noodzakelijke acties worden ondernomen.

Risico

Noodzakelijke beveiligingsacties blijven achterwege.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27002 2017 8.1.1; 8.1.2, SoGP 2018 PM1.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_B.02.01 Eigenaarschap

Het eigenaarschap van toegangsbeveiligingssystemen is toegekend aan specifieke functionarissen (bijvoorbeeld Business managers).

TBV_B.02.02 Eigenaarschap

De eigenaar heeft de beschikking over noodzakelijke kennis, middelen en mensen en autoriteit om zijn verantwoordelijkheid te kunnen uitvoeren ten aanzien van de inrichting van het toegangbeveiligingssysteem.

TBV_B.02.03 Verantwoordelijkheden voor logische toegangsbeveiligingssystemen

De eigenaar is verantwoordelijk voor:

  • het identificeren van risico’s voor het toegangsbeveiligingssysteem op basis van informatielevenscyclus;
  • het beveiligd inrichten van het toegangsbeveiligingssysteem;
  • het onderhouden en het evalueren van het toegangsbeveiligingssysteem;
  • het ondersteunen van beveiligingsreviews.
TBV_B.02.04 Verantwoordelijkheden voor fysieke toegangsbeveiligingssystemen

De eigenaar is verantwoordelijk voor:

  • het inventariseren van bedrijfsmiddelen;
  • het definiëren van toegangsbeperkingen voor bedrijfsmiddelen en het uitvoeren van controle hierop op basis van bedrijfsregels en toegangsbeveiliging;
  • het passend classificeren en beschermen van bedrijfsmiddelen;
  • het procesmatig verwijderen van bedrijfsmiddelen.