Eigenaarschap bedrijfsmiddelen

Uit NORA Online
ISOR:Eigenaarschap van bedrijfsmiddelen
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Om de toegang tot bedrijfsmiddelen, zoals toegangbeveiligingssysteem en overige fysieke bedrijfsmiddelen, betrouwbaar in te richten, is het van belang het eigenaarschap van bedrijfsmiddelen goed te beleggen, zodat de verantwoordelijke functionaris vanuit aan hem toegekende verantwoordelijkheid het toegangsbeveiligingssysteem conform de hieraan gestelde eisen kan inrichten.


Criterium

Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheden voor logische bedrijfsmiddelen en de verantwoordelijkheden voor fysieke bedrijfsmiddelen moeten zijn vastgelegd.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat er een verantwoordelijke is voor het toegangbeveiligingssysteem voor een betrouwbare inrichting dan wel ervoor te zorgen dat noodzakelijke acties worden ondernomen.

Risico

Noodzakelijke beveiligingsacties blijven achterwege.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is SoGP (Standard of Good Practice) PM1.2, NEN-ISO/IEC 27002 8

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
TVZ_B.02.01eigenaarschapHet eigenaarschap van bedrijfsmiddelen is toegekend aan specifieke functionarissen (bijvoorbeeld business manager).Het eigenaarschap van bedrijfsmiddelen is toegekend aan specifieke functionarissen
TVZ_B.02.02eigenaarschapDe eigenaar heeft de beschikking over noodzakelijke kennis, middelen en mensen en autoriteit om zijn verantwoordelijkheid te kunnen uitvoeren ten aanzien van de inrichting van het toegangbeveiligingssysteem.De eigenaar heeft de beschikking over noodzakelijke kennis, middelen en mensen en autoriteit
TVZ_B.02.03verantwoordelijkheden voor logische bedrijfsmiddelenDe eigenaar is verantwoordelijk voor:
  • het beveiligd inrichten van het toegangsbeveiliging systeem;
  • het onderhouden en het evalueren van het toegangbeveiligingssysteem het identificeren van risico’s ten aanzien van toegangsbeveiliging systeem op basis van InformatieBetekenisvolle gegevens. life-cycle;
  • het ondersteunen van beveiliging reviews.
Verantwoordelijkheden voor de logische bedrijfsmiddelen
TVZ_B.02.04verantwoordelijkheden voor fysieke bedrijfsmiddelenDe eigenaar is verantwoordelijk voor:
  • het inventariseren van bedrijfsmiddelen;
  • het definiëren van toegangsbeperkingen voor bedrijfsmiddelen en het uitvoeren van controle hierop op basis van bedrijfsregels en toegangsbeveiliging;
  • het passend classificeren en beschermen van bedrijfsmiddelen;
  • het procesmatig verwijderen van bedrijfsmiddelen.
  • Verantwoordelijkheden voor de fysieke bedrijfsmiddelen