Huisvesting-IV Beheersingsorganisatie

Uit NORA Online
ISOR:Huisvesting-IV Beheersingsorganisatie
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

De verantwoordelijke stakeholder voor de beheersingsorganisatie van de Huisvesting-IV zou een beheersorganisatiestructuur moeten hebben vastgesteld waarin de verantwoordelijkheden voor de beheersprocessen met toereikende bevoegdheden zijn uitgedrukt en op het juiste niveau zijn gepositioneerd.


Criterium

De stakeholder van de huisvesting van de Rekencentra heeft een beheersingsorganisatie ingericht waarin de processtructuur, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen zijn vastgesteld.

Doelstelling

Invullen, coördineren en borgen van de beheersing van de Huisvesting-IV-dienstverlening.

Risico

De beheersorganisatie is niet effectief ingericht waardoor de Huisvesting-IV-dienstverlening niet optimaal verloopt.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NIST-MA (Maintenance Control Family)

Onderliggende normen

ID Conformiteitsindicator Stelling Pagina
Huisv_C.07.01 processtructuur De samenhang van de processen wordt door middel van een processtructuur vastgelegd. De samenhang van de processen wordt door middel van een processtructuur vastgelegd
Huisv_C.07.02 beheersingsorganisatie De belangrijkste functionarissen (stakeholders) voor de beheersingsorganisatie zijn benoemd en de relaties tussen hen zijn door middel van een organisatieschema inzichtelijk gemaakt. Functionarissen voor de beheersingsorganisatie en hun interrelatie zijn benoemd en inzichtelijk
Huisv_C.07.03 beheersingsorganisatie De verantwoordelijkheden voor de beheersprocessen zijn aan een specifieke functionaris toegewezen en vastgelegd. Verantwoordelijkheden voor beheersprocessen zijn aan specifieke functionaris toegewezen en vastgelegd
Huisv_C.07.04 beheersingsorganisatie De organisatie heeft de taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de beheerwerkzaamheden beschreven en de bijbehorende bevoegdheden vastgelegd in een autorisatiematrix. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de beheerwerkzaamheden zijn vastgelegd
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen