Inlogprocedure

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.1 van 29 oktober 2021 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.3 van 6 november 2023.
De wijzigingen betreffen met name aanpassingen naar aanleiding van publicatie van de [Handreiking BIO2.0-opmaat].
Versie 2.3 in PDF-formaat is op de website [CIP-overheid] gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Vastgelegde manier van handelen voor het verkrijgen van de toegang tot een systeem, een netwerk of een afgeschermd deel van een website.

Objecttoelichting

De inlogprocedure omvat de technische procedure waarbij het toegangsbeheersysteem controleert of aan de vereiste inlogeisen wordt voldaan.


Criterium

Indien het beleid voor toegangsbeveiliging dit vereist, behoort toegang tot systemen en toepassingen te worden beheerst door een beveiligde inlogprocedure.

Doelstelling

Het voorkomen van onbevoegde toegang tot systemen en toepassingen.

Risico

Er is misbruik en verlies van (gevoelige) gegevens en beïnvloeding van beschikbaarheid van informatiesystemen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 9.4.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_U.03.01 Beveiligde inlogprocedure

Als vanuit een onvertrouwde zone toegang wordt verleend naar een vertrouwde zone, gebeurt dit alleen of op basis van minimaal twee-factorauthenticatie.

TBV_U.03.02 Beveiligde inlogprocedure

Voor het verlenen van toegang tot het netwerk door externe leveranciers wordt vooraf een risicoafweging gemaakt.

TBV_U.03.03 Beveiligde inlogprocedure

De risicoafweging bepaalt onder welke voorwaarden de leveranciers toegang krijgen. Uit een wijzigingsvoorstel (call) blijkt hoe de rechten zijn toegekend.