Inlogprocedure

Uit NORA Online
ISOR:Inlogprocedures
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Een reeks van aan elkaar verbonden taken of activiteiten die een afgerond geheel vormen met betrekking tot het leggen van een verbinding - met een gebruikersnaam en een wachtwoord - tot een systeem, een netwerk of een afgeschermd deel van een website.

Toelichting

De inlogprocedure omvat de technische procedure waarbij het toegangsbeheersysteem controleert of aan de vereiste inlogeisen wordt voldaan.


Criterium

Als het beleid voor toegangsbeveiliging dit vereist, moet de toegang tot systemen en toepassingen worden beheerst met behulp van een beveiligde inlogprocedure.

Doelstelling

Onbevoegde toegang tot systemen en toepassingen voorkomen.

Risico

Misbruik en verlies van gevoelige gegevens en beïnvloeding van beschikbaarheid van informatiesystemen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 9.4.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TVZ_U.03.01 Beveiligde inlogprocedure

Als vanuit een onvertrouwde zone toegang wordt verleend naar een vertrouwde zone, gebeurt dit alleen of op basis van minimaal two-factor authenticatie.

TVZ_U.03.02 Beveiligde inlogprocedure

Voor het verlenen van toegang tot het netwerk door externe leveranciers wordt vooraf een risicoafweging gemaakt.

TVZ_U.03.03 Beveiligde inlogprocedure

De risicoafweging bepaalt onder welke voorwaarden de leveranciers toegang krijgen. Uit een wijzigingsvoorstel (call) blijkt hoe de rechten zijn toegekend.