Laad en los locatie

Uit NORA Online
ISOR:Laad en los locatie
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

De Rekencentra kennen toegangspunten voor het laden en lossen. Deze toegangspunten kunnen potentiele zwakheden in de beveiliging de Rekencentra vormen. De laad en los toegangspunten moeten daarom van specifieke maatregelen zijn voorzien.


Criterium

Toegangspunten zoals gebieden voor laden en lossen en andere punten waar onbevoegden het terrein kunnen betreden, moeten worden beheerstin een omgeving die vooraf gedefinieerd is en volgens wetgeving en referentiearchitectuur is ingericht. Het is een structurele aanpak. en indien mogelijk worden afgeschermd van IT-voorzieningen.

Doelstelling

Het voorkomen van onbevoegde toegang tot de huisvesting van de Rekencentra, zoals terrein en gebouwen.

Risico

Onbevoegden kunnen zich toegang verschaffen tot beveiligingsruimten of zones van de Huisvesting-IV.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIR (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 11.1.6, NEN-ISO/IEC 27002 11.1.6

Onderliggende normen

ID Conformiteitsindicator Stelling Pagina
Huisv_U.10.01 toegangspunten Er is een procedure voor het omgaan met verdachte brieven en pakketten in postkamers en laad- en losruimten (R). Een procedure beschrijft het omgaan met verdachte brieven en pakketten
Huisv_U.10.02 toegangspunten Toegang tot een laad- en loslocatie van buiten het gebouw behoort te worden beperkt tot geïdentificeerd en bevoegd personeel. Toegang van buitenaf tot laad- en loslocaties wordt beperkt tot geïdentificeerd en bevoegd personeel
Huisv_U.10.03 toegangspunten De laad- en loslocatie behoort zo te zijn ontworpen dat goederen kunnen worden geladen en gelost zonder dat de leverancier toegang heeft tot andere delen van het gebouw. Eisen aan de laad- en loslocatie
Huisv_U.10.04 toegangspunten De buitendeuren van een laad- en loslocatie moeten beveiligd te zijn als de binnendeuren open zijn. De buitendeuren van een laad- en loslocatie moeten beveiligd te zijn als de binnendeuren open zijn
Huisv_U.10.05 toegangspunten Inkomende materialen moeten bij binnenkomst op de locatie te worden geregistreerd in overeenstemming met de procedures voor bedrijfsmiddelenbeheer. Inkomende materialen worden bij binnenkomst op de locatie geregistreerd
Huisv_U.10.06 toegangspunten Inkomende en uitgaande zendingen moeten, voor zover mogelijk, fysiek te worden gescheiden. Inkomende en uitgaande zendingen moeten, voor zover mogelijk, fysiek te worden gescheiden
Huisv_U.10.07 toegangspunten Inkomende materialen moeten worden gecontroleerd op mogelijke aanwijzingen voor vervalsing tijdens het transport. Indien vervalsing wordt ontdekt behoort dit direct aan beveiligingspersoneel te worden gemeld. Inkomende materialen worden gecontroleerd op mogelijke aanwijzingen voor vervalsing
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen