Malwareprotectie serverplatform

Uit NORA Online
ISOR:Malwareprotectie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 5 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Serverplatform is vervangen door versie 2.1 van 25 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Omvat het continu beschermen van serverplatforms tegen schadelijke software.

Objecttoelichting

De organisatie maakt gebruik van malwareprotectie bij ingangs- en uitgangspunten van kritieke informatiesystemen (zoals firewalls, e-mailservers, webservers, proxyservers, servers met externe toegang) en op werkstations, servers of mobiele computerapparatuur op het netwerk. De organisatie gebruikt deze beschermingsmechanismen om haar servers te beschermen tegen schadelijke code en om schadelijke code te detecteren en te neutraliseren.


Criterium

Ter bescherming tegen malware behoren beheersmaatregelen voor preventie, detectie en herstel te worden geïmplementeerd, in combinatie met het stimuleren van een passend bewustzijn van gebruikers.

Doelstelling

Het zorgen dat informatie op servers wordt beschermd tegen malware.

Risico

Malware wordt niet opgespoord en aangetroffen malware wordt niet of onvoldoende hersteld.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 12.2.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SVP_U.03.01 Preventie

Een formeel beleid wordt toegepast waarin het ongeautoriseerde gebruik van software is verboden.

SVP_U.03.02 Preventie

Procedures zijn beschreven en verantwoordelijkheden benoemd voor de bescherming tegen malware.

SVP_U.03.03 Preventie

Severs zijn voorzien van (actuele) software die malware opspoort en daartegen beschermt.

SVP_U.03.04 Preventie

Gebruikers zijn voorgelicht over de risico’s ten aanzien van surfgedrag en het klikken op onbekende links.

SVP_U.03.05 Preventie

Het downloaden van bestanden is beheerst en beperkt op basis van een risicoanalyse en het principe ‘need-of-use’.

SVP_U.03.06 Detectie

Servers en hiervoor gebruikte media worden als voorzorgsmaatregel routinematig gescand op malware. De uitgevoerde scan omvat alle bestanden die op de server moeten worden opgeslagen.

SVP_U.03.07 Detectie

De malware-scan wordt op alle omgevingen uitgevoerd.

SVP_U.03.08 Herstel

De gebruikte anti-malwaresoftware en bijbehorende herstelsoftware zijn actueel en worden ondersteund door periodieke updates.