Nutsvoorzieningen

Uit NORA Online
ISOR:Nutsvoorzieningen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Nutsvoorzieningen, zoals: elektriciteit, telecommunicatie, watervoorziening, gas, riolering, ventilatie en airconditioning, zijn algemene voorzieningen. De nutsvoorzieningen moeten zo zijn geïnstalleerd of gerealiseerd dat onderbreking hiervan niet kan leiden tot verstoringen in de apparaten die zich binnen de Huisvesting Informatievoorziening organisatie bevinden.


Criterium

Apparatuur behoort te worden beschermd tegen stroomuitval en andere verstoringen die worden veroorzaakt door ontregelingen in nutsvoorzieningen.

Doelstelling

Bewerkstelligen dat het disfunctioneren van deze nutsvoorzieningen geen negatieve invloed hebben op de beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. van de Huisvesting-RC-dienstverlening.

Risico

Onbeschikbaarheid van gehuisveste IV.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 11.2.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
Huisv_U.05.01nutsvoorzieningenNutsvoorzieningen:
  • zijn in overeenstemming met de technische beschrijving van de fabrikant en de lokale wettelijke eisen;
  • worden regelmatig onderzocht om te beoordelen of hun capaciteit toereikend is voor de groei van het bedrijf en de interactie met andere nutsvoorzieningen;
  • worden regelmatig geïnspecteerd en getest om te waarborgen dat ze correct functioneren;
  • worden zo nodig voorzien van een alarmsysteem om disfunctioneren op te sporen;
  • beschikken voor zover nodig over meervoudige voeding met een verschillende fysieke route.
De nutsvoorzieningen
Huisv_U.05.02nutsvoorzieningenNoodverlichting en (nood)communicatiemiddelen zijn aanwezig.Noodverlichting en (nood)communicatiemiddelen moeten aanwezig zijn
Huisv_U.05.03nutsvoorzieningenNabij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is, moeten noodschakelaars en knoppen zijn waarmee stroom, water, gas of andere voorzieningen kunnen worden uitgeschakeld.Aanwezigheid van noodschakelaars en -knoppen bij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is
Huisv_U.05.04nutsvoorzieningenVoor de netwerkverbinding(en) is redundantie verkregen via meerdere routes en vanaf meer dan één aanbieder..Redundantie voor de netwerkverbinding via meerdere routes vanaf meer dan één aanbieder