Nutsvoorzieningen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een product die door een nutsbedrijf geleverd worden.

Objecttoelichting

Een nutsvoorziening is een algemene voorziening, zoals: elektriciteit, telecommunicatie, water, gas, riolering, ventilatie en airconditioning. Nutsvoorzieningen dienen zo te zijn geïnstalleerd of gerealiseerd dat onderbreking hiervan niet kan leiden tot verstoringen in de apparaten die zich binnen de huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie bevinden.


Criterium

Apparatuur behoort te worden beschermd tegen stroomuitval en andere verstoringen die worden veroorzaakt door ontregelingen in nutsvoorzieningen.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat het disfunctioneren van nutsvoorzieningen geen negatieve invloed heeft op de beschikbaarheid van de huisvesting IV-dienstverlening.

Risico

Niet beschikbaar zijn van de gehuisveste informatievoorzieningen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 11.2.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
HVI_U.05.01 Nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen:

  • zijn conform de technische beschrijving van de fabrikant en de lokale wettelijke eisen;
  • worden regelmatig onderzocht, om te beoordelen of hun capaciteit toereikend is voor de groei van het bedrijf en de interactie met andere nutsvoorzieningen;
  • worden regelmatig geïnspecteerd en getest, om te waarborgen dat ze correct functioneren;
  • zijn zo nodig voorzien van een alarmsysteem, om disfunctioneren op te sporen;
  • beschikken voor zover nodig over meervoudige voeding met een verschillende fysieke route.
HVI_U.05.02 Nutsvoorzieningen

Noodverlichting en (nood)communicatiemiddelen zijn aanwezig.

HVI_U.05.03 Nutsvoorzieningen

Nabij nooduitgangen en ruimten waar apparatuur aanwezig is, zijn noodschakelaars en knoppen waarmee stroom, water, gas of andere voorzieningen kunnen worden uitgeschakeld.

HVI_U.05.04 Nutsvoorzieningen

Voor de netwerkverbinding(en) is redundantie verkregen via meerdere routes en vanaf meer dan één aanbieder.