Nutsvoorzieningen

Uit NORA Online
ISOR:Nutsvoorzieningen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Voorzieningen (zoals: gas, water en elektriciteit) die door een nutsbedrijf geleverd worden.

Toelichting

Nutsvoorzieningen zijn algemene voorzieningen, zoals: elektriciteit, telecommunicatie, water, gas, riolering, ventilatie en airconditioning. De nutsvoorzieningen dienen zo te zijn geïnstalleerd of gerealiseerd dat onderbreking hiervan niet kan leiden tot verstoringen in de apparaten die zich binnen de huisvesting IV-organisatie bevinden.


Criterium

Apparatuur behoort te worden beschermd tegen stroomuitval en andere verstoringen die worden veroorzaakt door ontregelingen in nutsvoorzieningen.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat het disfunctioneren van nutsvoorzieningen geen negatieve invloed heeft op de beschikbaarheid van de huisvesting IV-dienstverlening.

Risico

Niet beschikbaar zijn van de gehuisveste informatievoorzieningen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 11.2.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
HVI_U.05.01 Nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen:

  • zijn conform de technische beschrijving van de fabrikant en de lokale wettelijke eisen;
  • worden regelmatig onderzocht, om te beoordelen of hun capaciteit toereikend is voor de groei van het bedrijf en de interactie met andere nutsvoorzieningen;
  • worden regelmatig geïnspecteerd en getest, om te waarborgen dat ze correct functioneren;
  • zijn zo nodig voorzien van een alarmsysteem, om disfunctioneren op te sporen;
  • beschikken voor zover nodig over meervoudige voeding met een verschillende fysieke route.
HVI_U.05.02 Nutsvoorzieningen

Noodverlichting en (nood)communicatiemiddelen zijn aanwezig.

HVI_U.05.03 Nutsvoorzieningen

Nabij nooduitgangen en ruimten waar apparatuur aanwezig is, zijn noodschakelaars en knoppen waarmee stroom, water, gas of andere voorzieningen kunnen worden uitgeschakeld.

HVI_U.05.04 Nutsvoorzieningen

Voor de netwerkverbinding(en) is redundantie verkregen via meerdere routes en vanaf meer dan één aanbieder.