Onderhoud Apparatuur

Uit NORA Online
ISOR:Onderhoud Apparatuur
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Apparaten kunnen cruciale data bevatten. Het verwijderen van apparatuur moet daarom volgens vastgestelde procedures plaatsvinden.


Criterium

Apparatuur behoort op een correcte wijze te worden onderhouden.

Doelstelling

Het waarborgen dat deze continu beschikbaar en integer is.

Risico

Schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang en onvoldoende beschikbaarheid van falende apparatuur.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 11.2.4

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Huisv_U.07.01 correcte wijze

Apparatuur wordt onderhouden in overeenstemming met de door de leverancier aanbevolen intervallen voor servicebeurten en voorschriften.

Huisv_U.07.02 correcte wijze

Reparaties en onderhoudsbeurten aan apparatuur worden alleen uitgevoerd door bevoegd onderhoudspersoneel.

Huisv_U.07.03 correcte wijze

Reparaties van en onderhoud aan apparatuur (hardware) worden op locatie en door bevoegd personeel uitgevoerd tenzij geen data (meer) op het apparaat aanwezig of toegankelijk is.

Huisv_U.07.04 correcte wijze

Van alle vermeende en daadwerkelijke fouten en van al het preventieve en correctieve onderhoud worden registraties bijgehouden.

Huisv_U.07.05 correcte wijze

Aan alle onderhoudseisen die door verzekeringspolissen zijn opgelegd wordt voldaan.

Huisv_U.07.06 correcte wijze

Voordat apparatuur na onderhoud weer in bedrijf wordt gesteld, wordt een inspectie uitgevoerd om te waarborgen dat niet met de apparatuur geknoeid is en dat deze niet slecht functioneert.