Apparatuur-onderhoud

Uit NORA Online
ISOR:Onderhoud Apparatuur
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Het periodiek volgens een bepaalde procedure onderhouden van apparatuur (machines).

Toelichting

Apparaten kunnen cruciale data bevatten. Het verwijderen van apparaten moet daarom met vastgestelde procedures plaatsvinden.


Criterium

Apparatuur behoort op een correcte wijze te worden onderhouden.

Doelstelling

Het waarborging dat apparatuur continue beschikbaar en integer is.

Risico

Schade door ongeautoriseerde toegang en onvoldoende beschikbaarheid van falende apparatuur.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 11.2.4

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
HVI_U.07.01 Correcte wijze

Apparatuur wordt onderhouden volgens de door de leverancier aanbevolen intervallen voor servicebeurten en voorschriften.

HVI_U.07.02 Correcte wijze

Reparaties en onderhoudsbeurten aan apparatuur worden alleen uitgevoerd door bevoegd onderhoudspersoneel.

HVI_U.07.03 Correcte wijze

Reparaties van en onderhoud aan apparatuur (hardware) worden op locatie en door bevoegd personeel uitgevoerd, tenzij geen data (meer) op het apparaat aanwezig of toegankelijk is.

HVI_U.07.04 Correcte wijze

Van alle vermeende en daadwerkelijke fouten en van al het preventieve en correctieve onderhoud worden registraties bijgehouden.

HVI_U.07.05 Correcte wijze

Voldaan wordt aan alle onderhoudseisen die door verzekeringspolissen zijn opgelegd.

HVI_U.07.06 Correcte wijze

Voordat apparatuur na onderhoud weer in bedrijf wordt gesteld, wordt een inspectie uitgevoerd om te waarborgen dat niet met de apparatuur geknoeid is en dat deze niet slecht functioneert.