NEN-ISO/IEC 18033-4:2012 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Stream ciphers )

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: NEN-ISO/IEC 18033-4:2012 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Stream ciphers )

ID: NEN-ISO/IEC 18033-4:2012
Type: Standaard
Publicatiedatum: 2012/01/01
Versie: 2012
Status actualiteit: Actueel

Dit deel van ISO/IEC 18033 specificeert:

  1. uitvoerfuncties om een keystream te combineren met leesbare tekst;
  2. keystream-generators voor het produceren van keystream;
  3. object-ID's die zijn toegewezen aan speciale keystream-generators in overeenstemming met ISO/IEC 9834.

De volledige titel van deze standaard is NEN-ISO/IEC 18033-4:2012 Information technology - Security techniques - Encryption algorithms - Part 4: Stream ciphers. Dit document is een vervanging voor NEN-ISO/IEC 18033-4:2005 en NEN-ISO/IEC 18033-4:2005/A1:2010.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied:
  • Organisatorisch werkingsgebied: Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.

Meer informatie

Gerelateerd

ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission), NEN-ISO/IEC 18033-1:2015 (IT Security techniques - Encryption algorithms - General), NEN-ISO/IEC 18033-2:2006 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Asymmetric ciphers), NEN-ISO/IEC 18033-3:2005 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Block ciphers), NEN-ISO/IEC 18033-5:2015 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Identity-based ciphers), NEN-ISO/IEC DIS 18033-6 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Homomorphic encryption), NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut)