Applicatielogging

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Toelichting

Logging is een proces voor het registreren van activiteiten en gebeurtenissen in systemen om achteraf de rechtmatigheid van de resourcebenadering en vroegtijdige ongeautoriseerde toegangspogingen van systemen en netwerken te kunnen signaleren.


Voorkomen moet worden dat (te) grote hoeveelheden logdata ontstaan. Logdata dient van hoge kwaliteit te zijn met relevante gebeurtenissen. Logdata bevat doorgaans gevoelige, persoonsgebonden en/of financiële gegevens en moet worden beschermd volgens de lokale privacywetgeving of richtlijnen.

Schaalgrootte

Middel en groot.

Voor wie

Klant en leverancier.


Criterium

Het softwarepakket biedt signaleringsfuncties voor registratie en detectie die beveiligd zijn ingericht.

Doelstelling

Het bieden van signaleringsfuncties voor registratie en detectie.

Risico

Afwijkingen van normaal gedrag binnen het softwarepakket zijn niet zichtbaar.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is SSD 2020 SSD-30

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SWP_U.11.01 Registratie en detectie

In de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van het softwarepakket zijn detectiemechanismen actief voor het detecteren van aanvallen.

SWP_U.11.02 Registratie en detectie

De te registreren acties worden centraal opgeslagen.

SWP_U.11.03 Registratie en detectie

Er is vooraf bepaald wat te doen bij het uitvallen van loggingsmechanismen (alternatieve paden).

SWP_U.11.04 Beveiligd

De (online of offline) bewaartermijn voor logging is vastgesteld en komt tot uitdrukking in de configuratie-instellingen van binnen het softwarepakket.

SWP_U.11.04 Beveiligd

De (online of offline) bewaartermijn voor logging is vastgesteld en komt tot uitdrukking in de configuratie-instellingen van binnen het softwarepakket.