Analyse en specificatie informatiebeveiligingseisen

Uit NORA Online
ISOR:Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een systematisch onderzoek naar en het vaststellen van informatiebeveiligingseisen voor een applicatie.

Objecttoelichting

Het object Analyse en specificatie informatiebeveiligingseisen heeft betrekking op niet-functionele eisen, zoals betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie, onderhoudbaarheid, performance en flexibiliteit in overdraagbaarheid.


Criterium

De beveiligingseisen die verband houden met informatiebeveiliging behoren te worden opgenomen in de eisen voor nieuwe informatiesystemen en voor uitbreidingen van bestaande informatiesystemen.

Doelstelling

Het waarborgen dat de informatiebeveiligingseisen integraal onderdeel uitmaken van de eisen van informatiesystemen (nieuw en uitgebreid).

Risico

Het ontbreken van informatiebeveiligingseisen voor nieuwe of uit te breiden informatiesystemen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 14.1.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_U.05.01 Beveiligingseisen

Bij nieuwe informatiesystemen en bij wijzigingen op bestaande informatiesystemen moet een expliciete risicoafweging worden uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van de beveiligingseisen, uitgaande van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

APO_U.05.02 Beveiligingseisen

De Handreikingen: Risicoanalysemethode en Risicomanagement ISO 27005 zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.

APO_U.05.03 Beveiligingseisen

Informatiebeveiligingseisen zijn al in de ontwerpfase afgeleid uit:

  • beleidsregels en wet- en regelgeving;
  • context- en kwetsbaarheidsanalyse van de te ondersteunen bedrijfsprocessen;
  • afspraken met en afhankelijkheden van ketenpartijen.
APO_U.05.04 Beveiligingseisen

Voor informatiesystemen worden onder andere de volgende informatiebeveiligingseisen in overweging genomen:

  • authenticatie eisen van gebruikers;
  • toegangsbeveiligingseisen;
  • eisen over beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid;
  • eisen afgeleid uit bedrijfsprocessen;
  • eisen gerelateerd aan interfaces voor het registreren en monitoren van systemen.