Analyse en specificatie informatiesysteem

Uit NORA Online
ISOR:Analyse en specificatie van informatiesystemen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een systematisch onderzoek naar functionele eisen voor een applicatie, bepaald door de business en andere stakeholders.

Objecttoelichting

Het analyseren en specificeren van requirements is een proces van het traceren en onderkennen van functionele en niet-functionele requirements waar de te ontwikkelen applicatie aan moet voldoen. Ook worden de constraints geïdentificeerd die zullen gelden in de ontwikkel- en de operatiefases.


Het ontwikkelen van informatiesystemen wordt tegenwoordig veelal uitgevoerd conform de iteratieve ontwikkelmethode (Agile). Onafhankelijk van de methode (traditioneel, Waterval of Agile) is sprake van een aantal ontwikkelstappen waaraan aandacht wordt besteed:

  • functionele eisen onder andere: functionaliteiten, gegevens, business rules, presentatie, interactie en foutafhandelingen;
  • niet-functionele eisen onder andere: betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie, onderhoudbaarheid, performance en flexibiliteit in overdraagbaarheid.


In de NEN-ISO/IEC 27002 wordt rond dit thema alleen focus gelegd op niet-functionele eisen (beveiligingseisen). Daarom is naast het object ‘Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen’ ook het object ‘Analyse en specificatie van informatiesystemen’ toegevoegd, waarbij de nadruk gelegd wordt op functionele eisen.


Deze BIO Thema-uitwerking is baseline gebaseerd en met lineaire volgens het V-modelaanpak uitgewerkt. Aangezien bij Agile niet op deze wijze wordt gewerkt, verdient dit aspect extra aandacht.


Criterium

De functionele eisen die verband houden met nieuwe informatiesystemen of voor uitbreiding van bestaande informatiesystemen behoren te worden geanalyseerd en gespecificeerd.

Doelstelling

Een basis leggen voor de volgende fases (de ontwerpfase en verder) met geanalyseerde en gespecificeerde functionele eisen.

Risico

In het technisch ontwerp en verder zijn niet alle noodzakelijke functionele eisen meegenomen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_U.04.01 Functionele eisen

De functionele eisen worden geanalyseerd en bepaald met verschillende invalshoeken (zoals stakeholders, business en wet- en regelgeving) en vastgelegd in een functioneel ontwerp.

APO_U.04.02 Functionele eisen

Het functioneel ontwerp wordt gereviewd, waarna verbeteringen en of aanvullingen op het functioneel ontwerp plaatsvinden.

APO_U.04.03 Functionele eisen

Met een goedgekeurd functioneel ontwerp wordt een technisch ontwerp vervaardigd dat ook ter review wordt aangeboden aan de kwaliteitsfunctionaris en beveiligingsfunctionaris.

APO_U.04.04 Functionele eisen

Alle vereisten worden gevalideerd door een peer review of prototyping (Agile-ontwikkelmethode).

APO_U.04.05 Functionele eisen

Parallel aan het vervaardigen van het functioneel ontwerp en technisch ontwerp worden acceptatie-eisen vastgelegd.