Analyse en specificatie van informatiesystemen

Uit NORA Online
ISOR:Analyse en specificatie van informatiesystemen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Het analyseren en specificeren van requirements is een proces van het traceren en onderkennen van functionele en niet-functionele requirements waar de te ontwikkelen applicatie aan moet voldoen. Ook worden de constraints geïdentificeerd die zullen gelden in de ontwikkel- en de operatie fases. Het ontwikkelen van informatiesystemen wordt tegenwoordig veelal uitgevoerd conform de iteratieve ontwikkelmethode (Agile). Onafhankelijk van de methode, traditioneel, waterval of iteratief (Agile), is sprake van een aantal ontwikkelstappen waar aandacht wordt besteed aan:

  • functionele eisen, zoals functionaliteiten, gegevens, businessrules, presentatie, interactie en foutafhandelingen;
  • niet-functionele eisen, zoals betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.; gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie, onderhoudbaarheid, performance, flexibiliteit in overdraagbaarheid.

In de ISO27001/2 wordt ten aanzien van dit thema alleen focus gelegd op niet-functionele eisen (beveiligingseisen). Daarom is naast het object ‘Analyse en specificatie van Informatiebeveiligingseisen’ ook het object ‘Analyse en specificatie van Informatiesystemen’ toegevoegd, waarbij de nadruk gelegd wordt op functionele eisen. Dit thema is ‘Baseline based’ en met lineaire volgens V-model aanpak uitgewerkt. Aangezien bij Agile niet op deze wijze wordt gewerkt, verdient dit aspect extra aandacht.


Criterium

De functionele eisen die verband houden met nieuwe informatiesystemen of voor uitbreiding van bestaande informatiesystemen behoren te worden geanalyseerd en gespecificeerd.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is COBIT (Control Objectives for Information and related Technology)

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_U.04.01 functionele eisen

De functionele eisen van nieuwe informatiesystemen worden geanalyseerd en bepaald op basis van verschillende invalshoeken (zoals stakeholders, business, wet en regelgeving) en vastgelegd in een Functioneel Ontwerp (FO).

APO_U.04.02 functionele eisen

Het Functioneel Ontwerp (FO) wordt gereviewd waarna verbeteringen en of aanvullingen op het FO plaatsvinden.

APO_U.04.03 functionele eisen

Op basis van een goedgekeurd Functioneel Ontwerp (FO) wordt een Technisch Ontwerp (TO) vervaardigd die ook ter review wordt aangeboden aan de functionaris 'Quality control' en aan de beveiligingsfunctionaris..

APO_U.04.04 functionele eisen

Alle vereisten worden gevalideerd door peer review of prototyping (agile ontwikkelmethode).

APO_U.04.05 functionele eisen

Parallel aan het vervaardigen van het FO en TO worden acceptatie-eisen vastgelegd.