Applicatiekoppeling

Uit NORA Online
ISOR:Applicatiekoppelingen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een verbinding tussen twee of meer applicaties waarmee gegevens tussen deze applicaties uitgewisseld kunnen worden.

Objecttoelichting

Bij het ontwikkelen van applicaties kunnen mogelijk koppelingen tussen de applicatie die in ontwikkeling is en andere applicaties noodzakelijk zijn. Vanuit beveiligingsoogpunt dienen dit soort koppelingen aan bepaalde eisen te voldoen.


Criterium

De koppelingen tussen applicaties behoren te worden uitgevoerd met geaccordeerde koppelingsrichtlijnen om de juiste services te kunnen leveren en de informatiebeveiliging te kunnen waarborgen.

Doelstelling

Het kunnen leveren van de juiste services en de informatiebeveiliging van de betrokken applicaties te kunnen waarborgen.

Risico

Aantasting van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data/informatie van de in ontwikkeling zijnde applicatie en/of de daaraan gekoppelde applicatie.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_U.13.01 Koppelingsrichtlijnen

Koppelingen tussen applicaties worden uitgevoerd met vastgestelde procedures en richtlijnen.

APO_U.13.02 Koppelingsrichtlijnen

Van het type koppelingen is een overzicht aanwezig.

APO_U.13.03 Koppelingsrichtlijnen

Koppelingen worden uitgevoerd via geautoriseerde opdrachten.

APO_U.13.04 koppelingsrichtlijnen

De uitgevoerde koppelingen worden geregistreerd.