Applicatiekoppelingen

Uit NORA Online
ISOR:Applicatiekoppelingen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Bij het ontwikkelen van applicatie kunnen mogelijk koppelingen tussen de in ontwikkel zijnde applicatie en andere applicaties noodzakelijk zijn. Vanuit beveiligingsoogpunt dienen dit soort koppelingen aan bepaalde eisen voldoen.


Criterium

De koppelingen tussen applicaties behoren te worden uitgevoerd op basis geaccordeerde koppelingsrichtlijnen om de juiste services te kunnen leveren en de informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. te kunnen waarborgen.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NIST SP800-53 CA (Security Asessment and Authorization Control Family) CA-3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_U.13.01 koppelingsrichtlijnen

Koppelingen tussen applicaties worden uitgevoerd volgens vastgestelde procedures en richtlijnen.

APO_U.13.02 koppelingsrichtlijnen

Van het type koppelingen is een overzicht aanwezig.

APO_U.13.03 koppelingsrichtlijnen

Koppelingen worden uitgevoerd o.b.v. geautoriseerde opdrachten.

APO_U.13.04 koppelingsrichtlijnen

De uitgevoerde koppelingen worden geregistreerd.