Autorisatie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 23 oktober 2020 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft het proces voor het toekennen van rechten aan gebruikers.

Objecttoelichting

Gekozen is voor het object ‘Autorisatie’, omdat dit object beter aansluit op de toegangsmechanismen (identificatie, authenticatie en autorisatie) dan de BIO-titel ‘Beperking toegang tot informatie’.


Na het identificatie- en authenticatieproces krijgen gebruikers en beheerders (verdere) specifieke toegang tot informatiesystemen voor gebruik respectievelijk beheerdoeleinden. Toegangsbeperking wordt gecreëerd met rollen en toegangsprofielen die voortkomen uit het toegangsbeleid.


Criterium

Toegang (autorisatie) tot informatie en systeemfuncties van toepassingen behoren te worden beperkt in overeenstemming met het toegangsbeveiligingsbeleid.

Doelstelling

Het voorkomen van onbevoegde toegang tot informatie in toepassingssystemen.

Risico

Door het niet beperken van toegang tot informatie en functies van toepassingssystemen kunnen ongewenste wijzigingen in een informatiesysteem worden aangebracht.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 9.4.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_U.09.01 Informatie

Gebruikers kunnen alleen die informatie met specifiek belang inzien en verwerken die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun taak.

TBV_U.09.02 Systeemfuncties

Beheer(ders)functies in toepassingen hebben extra bescherming, waarmee misbruik van rechten wordt voorkomen.

TBV_U.09.03 Toegangbeveiligingsbeleid

Het toegangsbeveiligingsbeleid geeft onder andere aan dat toegang tot informatie en tot functies van toepassingssystemen wordt beperkt op basis van juiste rollen en verantwoordelijkheden.

TBV_U.09.04 Toegangbeveiligingsbeleid

Toegangsbeperking is in overeenstemming met het toegangsbeveiligingsbeleid van de organisatie.