Autorisatie

Uit NORA Online
ISOR:Autorisatie
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Het verlenen van toestemming aan een geauthenticeerde gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem om toegang te krijgen tot een bepaalde dienst om een bepaalde actie uit te voeren.

Toelichting

Gekozen is voor het object ‘Autorisatie’, omdat dit object beter aansluit op de toegangsmechanismen (identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen., authenticatie en autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen) dan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) titel ‘Beperking toegang tot informatie’. Na het identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.- en authenticatieproces krijgen gebruikers en beheerders (verdere) specifieke toegang tot informatiesystemen voor gebruik respectievelijk beheerdoeleinden. Toegangsbeperking wordt gecreëerd door middel van rollen en toegangsprofielen die voortkomen uit het toegangsbeleid.


Criterium

Toegang (autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen) tot informatie en systeemfuncties van toepassingen behoren te worden beperkt in overeenstemming met het toegangsbeveiligingsbeleid.

Doelstelling

Het voorkomen van onbevoegde toegang tot informatie in toepassingssystemen.

Risico

Door het niet beperken van toegang tot informatie en functies van toepassingssystemen kunnen ongewenste wijzigingen in een informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. worden aangebracht.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 9.4.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_U.09.01 InformatieBetekenisvolle gegevens.

Gebruikers kunnen alleen die informatie met specifiek belang inzien en verwerken die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun taak.

TBV_U.09.02 Systeemfuncties

Beheer(ders)functies in toepassingen hebben extra bescherming, waarmee misbruik van rechten wordt voorkomen.

TBV_U.09.03 Toegangbeveiligingsbeleid

Het toegangsbeveiligingsbeleid geeft onder andere aan dat toegang tot informatie en tot functies van toepassingssystemen wordt beperkt op basis van juiste rollen en verantwoordelijkheden.

TBV_U.09.04 Toegangbeveiligingsbeleid

Toegangsbeperking is in overeenstemming met het toegangsbeveiligingsbeleid van de organisatie.